Elektroniniams verslo sprendimams diegti Ūkio ministerija paskirstys 4,5 mln. eurų

2015 07 30

Informacijos šaltinis: Elektronika.lt

Ūkio ministerija, siekdama paskatinti labai mažas, mažas ir vidutines įmones diegti elektroninio verslo sprendimus ir sudaryti palankias sąlygas jų darbo našumui augti, skelbia kvietimą teikti paraiškas pagal priemonę „E-verslas LT“ iš 2014–2020 m. Europos Sąjungos (ES) struktūrinių fondų. Pagal šį kvietimą numatoma investuoti 4,5 mln. eurų ES paramos.

„2014–2020 metų programavimo laikotarpiu Ūkio ministerija siekia sudaryti palankias sąlygas labai mažų, mažų ir vidutinių įmonių darbo našumui ir konkurencingumui didinti. Vienas iš svarbiausių veiksnių, darančių įtaką darbo našumui ir konkurencingumui – elektroninio verslo sprendimai. Priemonė „E-verslas LT“ paskatins įmones diegti elektroninio verslo sprendimus, kuriais siekiama optimizuoti su gamybos, paslaugų teikimu ir veiklos organizavimu susijusius verslo procesus“, – sako ūkio ministras E. Gustas.

Pareiškėjais (projekto vykdytojais) pagal priemonę „E-verslas LT“ gali būti tik juridiniai asmenys – labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės, veikiančios ne trumpiau kaip vienerius metus ir kurių vidutinės metinės pajamos per pastaruosius 3 finansinius metus arba per laiką nuo šių įmonių įregistravimo dienos yra ne mažesnės kaip 145 000 eurų. Be to, šių įmonių pagamintos produkcijos pardavimai turi sudaryti ne mažiau kaip 50 procentų visų įmonės pardavimų. Pareiškėjais negali būti juridinių asmenų filialai arba atstovybės. Didžiausia projektui galima skirti finansavimo lėšų suma yra 35 000 eurų, o mažiausia – 3 000 eurų. Projekto veikla turi būti vykdoma Lietuvoje.

Pagal priemonę „E-verslas LT“ finansavimas neskiriamas projektams, kuriais siekiama, naudojant informacines technologijas, sukurti ir įdiegti gamybinę technologiją, skirtą bazinėms gamybos ar paslaugų operacijoms atlikti (pvz., namų projektavimo, tekstų vertimo, kompiuterinių žaidimų programos, ir pan.). Finansavimo negalės gauti ir tie projektai, kurių pareiškėjai teikia elektroninio verslo sprendimų kūrimo ir diegimo paslaugas.

Verslininkai, siekiantys gauti finansavimą, turi užpildyti paraišką, kuri skelbiama ES struktūrinių fondų svetainėje www.esinvesticijos.lt, ir pateikti ją Lietuvos verslo paramos agentūrai iki 2015 metų spalio 29 dienos. Iš viso pagal priemonę „E-verslas LT“ 2014–2020 m. numatoma investuoti 14,48 mln. eurų ES investicijų.

Atgal į sąrašą
Į viršų