Elektroniniais parašais tarp valstybių bus labiau pasitikima

2009 12 31 Šaltinis: Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie LRV

Informacijos šaltinis: Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie LRV

Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės (toliau – IVPK) sukūrė priemonę, kuri palengvins el. parašo tikrinimo procedūras tarpvalstybiniu lygiu.

IVPK sudarė ir paskelbė Lietuvoje prižiūrimų ir (ar) akredituotų sertifikavimo paslaugų teikėjų, visuomenei išduodančių kvalifikuotus sertifikatus (TSL), patikimą sąrašą. Sąraše pateikiama būtina informacija apie Lietuvoje prižiūrimų bei akredituotų sertifikavimo paslaugų teikėjų, visuomenei išduodančių kvalifikuotus sertifikatus, paslaugas (TSL). TSL kūrimą visose ES valstybėse narėse inicijavo Europos Komisija 2009 m. spalio 16 d. Europos Komisijos sprendimu Nr. 2009/767/EB, siekdama padėti el. parašo naudotojams įsitikinti el. parašų, patvirtintų kvalifikuotais sertifikatais, patikimumu.

Europos Komisija paskelbė nuorodų sąrašą į visų valstybių narių TSL‘us. TSL‘ai bus vieningas šaltinis, kuriame bus talpinama informacija apie visus Europos Sąjungoje prižiūrimus ir akredituotus sertifikavimo paslaugų teikėjus, sudarančius kvalifikuotus sertifikatus.

Daugiau informacijos apie TSL galite rasti https://epp.ivpk.lt/lt/TSL

Atgal į sąrašą
Į viršų