Efektyvi duomenų mainų sistema tarp institucijų – daugiau viešųjų paslaugų, teikiamų internetu

2008 10 17 Šaltinis: Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie LRV

Informacijos šaltinis: Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie LRV

Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie LRV (IVPK) baigė vykdyti LR ir ES lėšomis finansuotą projektą “Viešojo administravimo institucijų informacinių sistemų interoperabilumo – sistemų sąveikos gebos sukūrimas”.

Sukurta duomenų mainų sistema arba elektroninė terpė, leidžianti skirtingas sistemas naudojančioms institucijoms efektyviai organizuoti ir vykdyti apsikeitimą duomenimis tarpusavyje bei teikti daugiau viešųjų paslaugų, taip pat ir kompleksinių, elektroniniu būdu. IVPK direktoriaus Aurimo Matulio teigimu, šis projektas – didelis postūmis paslaugų “vieno langelio” principu teikimo link. Taip pat ši duomenų mainų sistema padės išvengti nekoordinuotų ir besidubliuojančių darbų organizuojant administracinių ir viešųjų paslaugų teikimą.

Sukurta duomenų mainų platforma ir atnaujintas e. paslaugų portalas www.evaldzia.lt (arba www.epaslaugos.lt), kuriame įdiegtos priemonės centralizuotai nustatyti asmens tapatybę, vykdyti mokėjimus už suteiktas paslaugas, užsakyti elektronines paslaugas ir stebėti jų teikimo eigą. Taigi, sukurtos priemonės, leidžiančios viešojo sektoriaus institucijoms teikti elektronines paslaugas per viešųjų paslaugų portalą, o paslaugų gavėjams – užsisakyti pageidaujamą administracinę arba viešąją paslaugą, už ją sumokėti ir stebėti paslaugos teikimo procesą elektroniniu būdu.

Šiuo metu sukurtą sistemą jau naudoja kelios institucijos duomenų mainams, lygiagrečiai rengiamos funkcionavimo taisyklės. Nuo 2009 m. sausio mėnesio sistema jau galės naudotis visos norinčios institucijos, o piliečiai atnaujintame portale – keliomis naujomis paslaugomis, perkeltomis į elektroninę terpę projekto vykdymo metu: galės deklaruoti gyvenamąją vietą bei užsakyti ir gauti išmokas už vaikus. Pastaroji paslauga kurį laiką bus prieinama tik Vilniaus gyventojams.

Kontaktinis (-iai) asmuo (-enys):

Kristina Aidietienė

Informacijos sklaidos ir Europos Sąjungos reikalų skyriaus specialistė

Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie LRV

Tel.: 8 (5) 266 51 85

Atgal į sąrašą
Į viršų