Duomenų apsauga teikiant debesų kompiuterijos technologijas

2011 11 05 Šaltinis: vtv.lt

Informacijos šaltinis: Vtv.ltValstybinė duomenų apsaugos inspekcija (VDAI) atsižvelgdama į temos, dėl asmens duomenų apsaugos teikiant debesų kompiuterijos technologijas, aktualumą norėtų išreikšti savo nuomonę šiuo klausimu.

Teisininkai, ekonomistai, informacinių technologijų specialistai, duomenų apsaugos priežiūros institucijų atstovai, tiek Europos Sąjungoje, tiek visame pasaulyje vis dažniau diskutuoja dėl paslaugų teikimo naudojant debesų kompiuterijos technologijas ir keliamas grėsmes duomenų saugumui bei nesutaria dėl subjektų, kurie turėtų prisiimti atsakomybę už saugumo pažeidimus – ar tai turėtų būti technologijų gamintojai, ar paslaugų teikėjai, o galbūt ir vieni ir kiti? Teikdami paslaugas debesų kompiuterijos technologijomis asmens duomenys tvarkomi naudojant bendrą programinę įrangą, bendrus elektroninių ryšių išteklius, o informacija yra saugoma nuotoliniuose serveriuose (tinkle), todėl atsiranda pavojus duomenų saugumui.

Duomenų apsaugos priežiūros institucijoms didelį susirūpinimą kelia nepakankamas informacijos suteikimas debesų kompiuterijos technologijų naudotojams. Šių technologijų naudotojai nežino, kur yra saugomi jų asmens duomenys, kokiuose serveriuose, kuriose šalyse. Neaišku, kas administruoja ir kokiais tikslais tvarko jų asmens duomenis. Iškyla grėsmė ypatingų duomenų atskleidimui.

Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartija skelbia, kad kiekvienas žmogus turi teisę žinoti ir būti informuotas apie savo asmens duomenų naudojimą, taip pat turi būti sudaryta galimybė kontroliuoti savo duomenis, t.y. juos ištaisyti, ištrinti, sustabdyti jų tvarkymą. Ne mažiau svarbu užtikrinti ir savanorišką asmens sutikimą tvarkyti jo asmens duomenis. Į visus šiuos aspektus, VDAI nuomone, debesų kompiuterijos technologijų teikėjai turėtų atsižvelgti.

Neseniai Švedijos duomenų apsaugos institucija patikrino tris debesų kompiuterijos technologijas naudojančias organizacijas ir pateikė išvadą, kad ne visuomet yra laikomasi duomenų apsaugos reikalavimų. Debesų kompiuterijos technologijų naudotojai nežinojo, kur yra serveriai ir kur jų asmens duomenys yra saugomi. Taip pat pastebėta, kad debesų kompiuterijos technologijų teikėjai vienašališkai keitė paslaugų teikimo sutarties sąlygas, kas byloja apie tokių sutarčių nepatikimumą.

Daugelio šalių duomenų apsaugos priežiūros institucijos laikosi nuomonės, jog debesų kompiuterijos technologijų paslaugų teikėjai turi būti atsakingi už duomenų saugumą ir jų pareiga yra užtikrinti visapusišką duomenų apsaugą.

 

Atgal į sąrašą
Į viršų