Didžiausio Lietuvos savivaldybėse IT projekto pirkimuose – įtarimai dėl išankstinių susitarimų

2010 05 03 Šaltinis: Lietuvos respublikos ūkio ministerija

Informacijos šaltinis: Lietuvos respublikos ūkio ministerija

Tyrimą atlikusi Viešųjų pirkimų tarnyba informavo Ūkio ministeriją, kad savivaldybės, vykdydamos apskaitos sistemų, veiklos, finansinių ir materialinių išteklių valdymo sistemų ir su jų diegimu susijusių paslaugų pirkimus galėjo susitarti su vienu ar keliais potencialiais paslaugos tiekėjais. Numatyta, kad iki 2011 m. Lietuvos savivaldybės savo įstaigose turės įvesti naujus vieningus apskaitos standartus. Tai – vienas didžiausių informacinių technologijų projektų šalies savivaldybėse, kurio vertė yra apie 112 milijonų litų.

Šis stambus apskaitos sistemų pirkimo ir diegimo visose savivaldybėse projektas yra itin reikšmingas. „Yra ženklų, perspėjančių, kad viešieji pirkimai, vykdant projektą, gali būti atlikti nekompetentingai, o stambios sumos iššvaistytos“, – sako ūkio ministras Dainius Kreivys. – Kreipiausi į kolegas kitose, už šį projektą atsakingose ministerijose, nes manau, kad turime reaguoti iš anksto ir užkirsti kelią neteisingiems sprendimams.“

Įtariama, kad vykdydamos minėtų sistemų pirkimus, savivaldybės nustatė tokius techninius reikalavimus, kurie gali dirbtinai riboti konkurenciją tarp paslaugos tiekėjų. Taip pat tyrimas parodė, kad kai kurių savivaldybių skelbiamos pirkimų techninės specifikacijos yra identiškos. Tai sukėlė įtarimą, kad šias sąlygas galėjo paruošti tam tikri, iš anksto pasirinkti tiekėjai. Patikrinusi dalį savivaldybių, Viešųjų pirkimų tarnyba toliau tęs šių pirkimų tikrinimus.

Ūkio ministras Dainius Kreivys dėl šių pirkimų oficialiai kreipėsi į Finansų ir Vidaus reikalų ministerijas. Pastaroji institucija atsakinga už priemonę „Viešojo administravimo subjektų sistemos tobulinimas“ pagal kurios programą ir vykdomi minėti viešieji pirkimai. Įspėjama, kad dėl galimų viešųjų pirkimų pažeidimų gali užtrukti minėto projekto įgyvendinimas Lietuvos savivaldybėse.

Atgal į sąrašą
Į viršų