“Deloitte”: Krizė – naujos galimybės IT specialistams ir IT paslaugoms

2009 11 03 Šaltinis: UAB „Deloitte Lietuva“

Informacijos šaltinis: UAB “Deloitte Lietuva”

Sudėtinga ekonominė situacija suteikia galimybes IT specialistams didinti įtaką strateginiame įmonių lygmenyje. Tai – viena iš tarptautinės audito ir verslo konsultacijų bendrovės “Deloitte” atlikto tyrimo “IT Business Balance Survey 2009” išvadų. Šis tyrimas vykdytas 28 valstybėse visame pasaulyje ir jo metu buvo apklausti 549 įvairių įmonių vadovai bei IT specialistai siekiant ištirti IT įtakos verslui situaciją ir vystymosi tendencijas.

“IT Business Balance Survey 2009” atskleidžia, kad verslas iš IT srities dabar kaip niekad anksčiau tikisi pridėtinės vertės kūrimo. Ir, nors IT sritis vis dar nėra vienas iš pagrindinių įmonių strateginių klausimų, tiek įmonių vadovai, tiek IT specialistai pabrėžia, kad ekonominis nuosmukis paskatino intensyvesnį abiejų pusių dialogą.

“Deloitte” specialistai teigia, kad, nepaisant sunkios ekonominės padėties, dabar yra tinkamas laikas peržiūrėti verslo ir IT sąveiką ir paieškoti būdų, kaip padaryti ją efektyvesnę siekiant geresnių veiklos rezultatų. Dėl šios priežasties jaučiamas IT specialistų svarbos didėjimas įmonėse, kadangi jie visa dažniau tampa ne tik technologijų diegėjais, bet ir vertingais verslo patarėjais strateginiais klausimais. Tačiau taip pat pastebima, kad, norint išties efektyvaus IT panaudojimo organizacijos tikslams pasiekti, dar reikia nemažai patobulėti šioje srityje. Ypač svarbu užtikrinti, kad IT būtų integruotos į visus – strateginį, taktinį ir operatyvinį organizacijos lygmenis.

Tyrimo rezultatai rodo, kad artimiausioje ateityje IT neapsiribos vien sąnaudų mažinimo automatizuojant tam tikrus procesus funkcija verslui. Jų nauda atsiskleis su tiesioginėmis veiklos sritimis susijusiuose procesuose, tokiuose kaip klientų pasitenkinimo didinimas ar geresnių produktų kūrimas, o tai, savo ruožtu, turės teigiamos įtakos įmonės pajamoms, augimui ir pelnui.

Nepaisant to, IT sritis įmonėse kol kas nėra laikoma vienu iš strateginių prioritetų. Maždaug pusė visų apklaustųjų teigia, kad IT klausimai yra labai retai yra svarstomi aukščiausiame įmonių valdymo lygmenyje arba nesvarstomi apskritai. Penktadalis apklaustųjų taip pat pažymi, kad IT strategija beveik niekada arba labai retai būna susieta su bendra įmonės strategija. Didžiajai daugumai tai vis dar tėra su įmonės metiniu biudžetu susijusi sritis.

Tik 41.5% apklaustųjų mano, kad IT yra naudingas instrumentas ir pagalba sprendimų priėmimui. Tačiau dėl užklupusio sunkmečio daugelyje įmonių pastebimas investicijų į IT portfelio mažinimas skatina dialogą tarp IT specialistų ir kitų įmonės padalinių. Juo siekiama kiek įmanoma detaliau įvertinti turimų ar diegiamų naujų technologijų teikiamas galimybes įvairių įmonės veiklos sričių efektyvumui didinti ir galimą pagalbą sprendimų priėmimui.

IT paslaugų nuoma iš trečiųjų šalių vis dar yra vertinama atsargiai. Populiariausiu tokios nuomos metodu išlieka IT paslaugų pirkimas, kai paslaugų teikėjas visą darbo laiką dirba paslaugų gavėjo darbo vietoje.

Reiktų atkreipti dėmesį ir į tai, kad vis dar yra pastebimas bendras žinių trūkumas apie grėsmes, kylančias dėl IT saugumo neužtikrinimo. Tai, savo ruožtu, lemia nepakankamą dėmesį IT saugumui bei įmonių numatomas sąlyginai mažas investicijas jo užtikrinimui.

Tačiau, “Deloitte” specialistų nuomone, tai yra tik laiko klausimas, kada IT integracija į įvarius verslo procesus ir efektyvi šių abiejų sričių sąveika taps vienu iš svarbiausių organizacijų veiklos strategijos dalių.

Apie tyrimą

“IT Business Balance Survey” – tai trečius metus iš eilės vykdomas “Deloitte” verslo konsultacijų ir rizikos valdymo specialistų tyrimas, kurio metu apklausiami įmonių vadovai ir IT specialistai įvairiose šalyse. Jiems pateikiami klausimai, susiję su IT vadyba, jos vystymosi kryptimis, IT paslaugų nuoma iš trečiųjų šalių, IT saugumu ir grėsmėmis.

Atgal į sąrašą
Į viršų