Bendrovės “Forbis” specialistai pateikė naują iždo finansinių priemonių elektroninio valdymo sprendimą

2008 10 08 Šaltinis: Forbis

Informacijos šaltinis: UAB “Forbis”

Bendrovės “Forbis” specialistai pateikė naują iždo finansinių priemonių elektroninio valdymo sprendimą, kuris užtikrins patogų ir kokybišką valiutos keitimo susitarimo sandorių (angl. Non-deliverable Forward, NDF) ir Non-deliverable option (NDO) sandorių valdymą.

NDF ir NDO sandoriai yra patrauklios priemonės, leidžiančios išvengti valiutos kurso svyravimo rizikos. Klientui nebūtina atsiskaityti mokant visą sumą, mokamas ar gaunamas tik kursinis skirtumas.

Norint draustis nuo valiutos keitimo rizikos, į sistemą nereikia įvedinėti trijų sandorių – forward, spot ir netting – pakanka įvesti vieno NDF sandorio duomenis.

NDO sandorio pirkėjas yra papildomai apsaugotas nuo nuostolingo kurso pasikeitimo.

Sudarant NDF sandorius su kitomis finansų institucijomis, sandorio patvirtinimas ir kurso fiksavimas siunčiami SWIFT MT300 pranešimu, o sudarant NDO sandorį – SWIFT MT306 pranešimu. Atsiskaitymai su kontrahentu atliekami siunčiant SWIFT MT202 pranešimą.

Be minėto sprendimo, bendrovė ,,Forbis” siūlo bankinių informacinių produktų grupę FORPOST*Forex ir FORPOST*Money Market, kurios apima iždo finansinių priemonių elektroninį valdymą. Naudojantis posistemio galimybėmis vykdomos tiesioginės ir išvestinės valiutos keitimo, pinigų rinkos ir palūkanų normos priemonės, tokios kaip neatidėliotino valiutos keitimo sandoriai (angl. Spot), išankstiniai sandoriai (angl. Forward); apsikeitimo sandoriai (angl. Swap), pasirinkimo sandoriai (angl. Option), trumpalaikiai tarpbankiniai indėliai (angl. fixed Loan/Deposit), palūkanų normos apsikeitimo sandoriai (angl. IRS) ir kt.

Daugumą bendrovės “Forbis” siūlomų produktų galima naudoti vykdant operacijas ne tik tarp bankų, bet ir tarp banko filialų bei klientų.

Produktų grupė FORPOST*Forex palaiko on-line valiutų pozicijas portfeliuose, registruojamas pajamingumas pagal realų rinkos kursą ir realizuotas rinkos kurso importas iš išorinių šaltinių (Reuters, Bloomberg ir t.t.). Sukurtos sandorių ,,ticket” importo iš Reuters Dealing procedūros. Kiekvienam sandoriui automatiškai generuojami visi reikalingi SWIFT pranešimai ir buhalterinės operacijos.

Sukurta atskaitomybės sistema. Įdiegta lanksti limitų sistema yra efektyvi rizikos valdymo priemonė.

Atgal į sąrašą
Į viršų