“Baltic Amadeus infrastruktūros paslaugos” įvertintos Kokybės vadybos sertifikatu ISO 9001

2008 12 30 Šaltinis: Baltic Amadeus infrastruktūros paslaugos

Informacijos šaltinis: Baltic Amadeus infrastruktūros paslaugos

IT infrastruktūros sprendimus diegianti bendrovė “Baltic Amadeus infrastruktūros paslaugos” (BAIP), siekdama gerinti teikiamų paslaugų kokybę ir laiduoti bendrovės sugebėjimą tenkinti vartotojų lūkesčius bei atsižvelgti į kolektyvo poreikius, įdiegė Kokybės vadybos sistemą. Viešoji įstaiga LST Sert (LST Sert) sertifikavo BAIP kokybės vadybos sistemą ir išdavė atitikties sertifikatą Nr. 9000-189, patvirtinantį, kad BAIP kokybės vadybos sistema atitinka LST EN ISO 9001:2001 reikalavimus.

Toks įvertinimas bendrovei suteikia daugiau konkurencinių galimybių tiek Lietuvoje, tiek ir už jos ribų, suteikia stipresnę poziciją konkurencinėje rinkoje, geriau tenkinami klientų poreikiai ir lūkesčiai, sustiprėja pagrindas investicijoms į verslą, didesnės ateities garantijos, mažesnė nesėkmių rizika, darbas vyksta valdomoje aplinkoje. Sertifikuoti įmonės kokybės vadybą buvo planuotas ir logiškas žingsnis BAIP verslą atskyrus nuo UAB “Baltic Amadeus”, – sakė Kazimieras Tonkūnas, BAIP generalinis direktorius.

BAIP profesionalų požiūrį į atliekamą darbą anksčiau pripažino viena iš trijų pasaulyje geriausių IT konsultacinių bendrovių “Glasshouse”, kuri su Lietuvos kompanija yra pasirašiusi išskirtinę bendradarbiavimo sutartį. IT infrastruktūros projektavime partnerių taikomos Prism, Accelerate, RapidDeploy, Reflector metodikos buvo pritaikytos diegiant kokybiškus paslaugų teikimo procesus BAIP.

“Užsienio partneriai, įvertinę mūsų atliekamų darbų kokybę ir efektyvų procesų paskirstymą bei jų priežiūrą, ne kartą pabrėžė, kad metodikų diegimas priklauso nuo visų procesų valdymo struktūros”, – teigė K.Tonkūnas.

Tą patį pažymi ir ISO Kokybės vadybos auditą atlikusios LST Sert atstovė. “Bendrovės gautas sertifikatas patvirtina, kad darbas bendrovėje vyksta nustatyta tvarka, sukurta veiksminga vidinė informacijos sistema, kad visi procesai yra valdomi, tarpusavyje susiję, nuolat tikrinami, prižiūrimi ir tobulinami”, – teigė Elvyra Stočkutė, LST Sert audito vadovė.

Apie Kokybės vadybos sistemų diegimą ir sertifikavimą

Kokybės vadybos sistemos įdiegimas priskiriamas organizacijos strateginiams sprendimams. LST EN ISO 9001:2001 nustato reikalavimus kokybės vadybos sistemoms, kai organizacija:

  • siekia įrodyti savo sugebėjimą nuolat tiekti produktą (paslaugą) atitinkantį vartotojo ir atitinkamų reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus;
  • rezultatyviai taikydama šią sistemą, įskaitant jos nuolatinio gerinimo procesus bei vartotojo ir atitinkamų reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų atitikties užtikrinimą, siekia, kad vartotojas būtų kuo daugiau patenkintas.

LST EN ISO 9001:2001 atitinkančios kokybės vadybos sistemos pagrindas, kad organizacijai vadovaujama sėkmingai ir ji veikia taip tada, kai organizacijos valdymas yra sistemingas bei skaidrus. Sėkmės pagrindas – įgyvendinta ir prižiūrima vadybos sistema, sukurta nuolat gerinti organizacijos veiklos rezultatyvumą ir efektyvumą, atsižvelgiant į visų suinteresuotų šalių poreikių tenkinimą.

Kad būtų garantuota, jog organizacijos kokybės vadybos sistema rezultatyviai veikia, yra nuolat tobulinama ir atitinka LST EN ISO 9001 standarto reikalavimus, sistema sertifikuojama. Tai reiškia, kad nepriklausoma sertifikacijos įstaiga atlieka įmonėje auditą, kurio metu patikrinama, ar sistema atitinka standarto reikalavimus. Jei audito rezultatai teigiami, įmonei įteikiamas atitikties sertifikatas.

Daugiau informacijos:

VšĮ LST Ser rinkodaros vadovė Aldona Ramanauskienė

Tel.8~52709356, El. pastas: aldona.ramanauskiene@lstsert.lt

Apie “Baltic Amadeus infrastruktūros paslaugos”

“Baltic Amadeus infrastruktūros paslaugos” (BAIP) yra didžiausią patirtį turinti IT infrastruktūros paslaugų bendrovė. Kompanija glaudžiai bendradarbiauja su viena iš pasaulyje pirmaujančių IT konsultacijų bendrove “Glasshouse”. Įmonė aptarnauja per 150 valstybės ir privataus sektoriaus didelių bendrovių. “Baltic Amadeus infrastruktūros paslaugos” priklauso investicijų į IT rinką įmonių grupei “Positor”. Grupei dar priklauso specializuotos technologijų bendrovės UAB “Informatikos pasaulis” ir UAB “Acena”.

Daugiau informacijos:

Vida Juozapavičienė

Tel.: 8 687 33073, el.paštas: v.juozapaviciene@baip.lt

Atgal į sąrašą
Į viršų