Baigtas pirmasis elektroninis viešasis pirkimas Lietuvoje

2008 08 12
 
Viešųjų pirkimų tarnyba (VPT), įgyvendindama projektą „Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos plėtra“ (CVP IS), rugpjūčio mėnesį baigė pirmąjį elektroninį viešąjį pirkimą Lietuvoje. Pirmajam pirkimui buvo pasirinktas neskelbiamų derybų būdas, kuriuo buvo įsigytos konsultacinės paslaugos. 

Nuo 2008 m. rudens elektroninius viešuosius pirkimus, naudodamos Centrinę viešųjų pirkimų informacinę sistemą, galės vykdyti visos perkančiosios organizacijos. Elektroniniu būdu per CVP IS perkančiosios organizacijos galės ruošti ir paskelbti pirkimo dokumentus, pateikti skelbimą apie pirkimą, gauti ir vertinti tiekėjų pasiūlymus bei vykdyti visą susirašinėjimą su tiekėjais. 

Tiekėjai elektroniniu būdu galės gauti pirkimų dokumentus, ruošti pasiūlymus ir juos pateikti perkančiosioms organizacijoms. 

„Vykdydami pirmąjį elektroninį viešąjį pirkimą įsitikinome, kad elektroniniai viešieji pirkimai realiai išnaudoja informacinių technologijų suteikiamas galimybes: sumažina rutininį darbą ir pagreitina visas operacijas, jas automatizuojant,“ – teigia VPT direktorius R. Vaičiulis. 

„Viešųjų pirkimų perkėlimas į elektroninę erdvę duos naudos perkančiosioms organizacijoms, kurioms bus paprasčiau ruošti pirkimų dokumentus ir vykdyti pirkimus, bei tiekėjams, kuriems bus lengviau susipažinti su pirkimų dokumentais bei bus pagreitintas ir supaprastintas pasiūlymų ruošimas.“ 

Pabrėžiama, kad toks viešųjų pirkimų organizavimo būdas užtikrins perkančiosioms organizacijoms mažesnes pirkimų bei geresnes paslaugų, darbų ir prekių kainas. 

Kuriant elektroninių viešųjų pirkimų sistemą yra numatoma realizuoti visus LR viešųjų pirkimų įstatyme numatytus ir šiuo metu popieriniu būdu vykdomus viešųjų pirkimų būdus ir procedūras. 

Sistemoje taip pat bus realizuota galimybė vykdyti elektroninius aukcionus, kurie yra reglamentuoti įstatymuose, bet kurių nebuvo galimybės vykdyti, kol nebuvo specialios informacinės sistemos. Iki 2010 m. visos ES šalys turi turėti elektroninių pirkimų sistemas ir bent 50 proc. pirkimų vykdyti elektroniniu būdu.

Atgal į sąrašą
Į viršų