Auga Elektroninių valdžios vartų lankytojų skaičius

2014 07 28 Šaltinis: Elektronika.lt
Informacijos šaltinis: Elektronika.lt

Vis daugiau gyventojų lankosi Elektroninių valdžios vartų portale www.epaslaugos.lt – per pastaruosius 12 mėn. juose teigia apsilankę 13 proc. gyventojų (palyginimui, 2013 m. – 7 proc.). Didžioji dalis portalo lankytojų (55 proc.) per juos užsisakė arba pasinaudojo elektroninėmis viešosiomis bei administracinėmis paslaugomis. Trečdalis lankytojų portale ieškojo informacijos apie įvairių institucijų teikiamas e. paslaugas (35 proc.) arba informacijos apie šias paslaugas teikiančias įstaigas (31 proc.). Elektroninių valdžios vartų kokybę lankytojai vertina gerai – 8 balais iš 10.

Populiariausios iš gyventojams skirtų elektroninių viešųjų ir administracinių paslaugų Lietuvoje – mokesčių bei turto elektroninio deklaravimo paslaugos, rodo Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Susisiekimo ministerijos (IVPK) užsakymu 2014 m. II ketvirtį atlikto tyrimo rezultatai. Per paskutinius 12 mėn. pajamų ir turto deklaravimo internetu paslaugomis asmeniškai pasinaudojo 23 proc. visų 16–74 metų amžiaus gyventojų, arba 35 proc. interneto naudotojų, lyginant su 2013 m., per metus šias paslaugas naudojančių gyventojų dalis išaugo 5 proc. punktais.

Toliau pagal populiarumą gyventojų tarpe – su sveikatos apsauga susijusios e. paslaugos: 19 proc. gyventojų teigia internetu registravęsi priėmimui pas gydytoją, ieškoję informacijos apie sveikatos priežiūros įstaigų teikiamas arba suteiktas paslaugas, užsisakę sveikatos draudimo kortelę ar pasinaudoję kitomis su sveikata susijusiomis e. paslaugomis. Kiek mažiau gyventojų naudojosi darbo biržos ir užimtumo centrų teikiamomis elektroninėmis darbo paieškos paslaugomis (15 proc.), socialinės apsaugos išmokų ir pašalpų e. paslaugomis (13 proc.), viešųjų bibliotekų teikiamomis e. paslaugomis (11 proc.).

Kitomis e. paslaugomis per metus pasinaudojo mažiau nei 10 proc. gyventojų. Naudojimasis elektroninėmis kultūros paveldo paslaugomis Lietuvoje vis dar išlieka gana žemas: e. paslaugomis, kurios teikiamos Lietuvos kultūros paveldo portale www.epaveldas.lt, muziejų interneto svetainėse, virtualiuose TV, radijo, kino ar kt. archyvuose, per pastaruosius 12 mėn. naudojosi tik 7 proc. gyventojų (arba 11 proc. interneto naudotojų). Su lietuvių kalba susijusiomis e. paslaugomis ir sprendimais (pvz., internetinėmis teksto vertimo priemonėmis, automatinio kalbos atpažinimo įrankiais, interneto žodynais ir pan.) analogišku laikotarpiu naudojosi 17 proc. gyventojų.

Vis dar gana nedidelė visuomenės dalis dalyvauja elektroninės demokratijos procesuose, t. y. naudojasi internete pasiekiamomis priemonėmis, leidžiančiomis aktyviai įsitraukti į viešųjų sprendimų rengimą ir priėmimą, aktyvias diskusijas su valdžios atstovais ir kitais piliečiais. 11 proc. gyventojų teigia per pastaruosius 12 mėn. ieškoję internete informacijos apie viešojo sektoriaus institucijų priimtus arba planuojamus priimti sprendimus, o proaktyviai sprendimų priėmime dalyvavo tik keli procentai gyventojų: 4 proc. gyventojų internete reiškė nuomonę apie priimtus ar planuojamus sprendimus, 1 proc. teikė pasiūlymus dėl rengiamų sprendimų patobulinimo.

Tyrimą atliko UAB „Socialinės informacijos centras“. Tyrimas buvo atliekamas 2014 m. gegužės 22 d. – birželio 2 d., apklausus 1004 Lietuvos gyventojus (16–74 metų amžiaus).

Atgal į sąrašą
Į viršų