Asociacijos “INFOBALT” mokymai didina Lietuvos įmonių konkurencingumą

2012 02 23 Šaltinis: Asociacija Infobalt

Informacijos šaltinis: asociacija “INFOBALT”

Asociacijos “INFOBALT” vykdomame darbuotojų mokymų projekte dalyvaujančių dviejų IRT įmonių atstovai tvirtina, kad pasirinkti tikslingi mokymai Lietuvoje ir užsienyje didina jų konkurencingumą rinkoje. UAB “BELAM telekomunikacijos” darbuotojai praėjusių metų spalio pradžioje vyko į Londone vykusią kasmetinę parodą Convergence Summit South 2011, o spalio pabaigoje – į Kiniją, į 13th China Public Security Expo. O UAB “Coral solutions” pasipildžius naujais žmonėmis, įmonės darbuotojai gruodžio 16–17 dienomis dalyvavo projekto mokymuose “Komandinis darbas”.

2011 m. spalio 3–4 d. organizuotas kasmetinis Convergence Summit South 2011 renginys – telekomunikacijų, technologijų ir IT paroda, kurios metu vyko ir specializuotų seminarų sesija. Parodos dalyviai – didžiausios pasaulio telekomunikacijų kompanijos, įrangos gamintojai, programinės įrangos bei IT sprendimų kūrėjai – iš viso net 130 kompanijų ir daugiau nei 2000 dalyvių.

“Londone vykusiame sąskrydyje UAB “BELAM telekomunikacijų” darbuotojai dalyvavo pirmą kartą. Užsibrėžti tikslai pasiekti: išgirsta ir sukaupta daug naudingos informacijos, kuri bus itin vertinga kasdieniame mūsų darbe bei suteiks mums pranašumą prieš rinkos konkurentus”, – sako vadybininkas Audrius Spūdys.

Į parodą vyko trys UAB “BELAM telekomunikacijos” darbuotojai: vadybininkas, komercijos vadovas, projektų techninis vadovas. Pasak įmonės direktoriaus pavaduotojo komercijai Aleksandro Židoko, įvairaus rango darbuotojų grupė buvo suformuota, specialiai parenkant techninius, organizacinius ir pardavimus kuruojančius žmones, kad būtų galima lanksčiai pasiskirstyti tarp daugybės vienu metu vykusių seminarų.

“Convergence Summit South buvo itin gausus mokymų. Auditorijose dvi dienas nuolat vyko seminarai. Kiekvienas iš jų – tai atskiros kompanijos pranešimas konkrečia tema. Be pranešimą skaitančio asmens, grupė jo kolegų – tos srities specialistų – taip pat aktyviai dalyvavo diskusijose: pildė, komentavo, teikė klausimus ir atsakymus”, – pasakoja A. Židokas.

Seminarai suklasifikuoti pagal temas (programiniai sprendimai, naujovės, saugumas, balsas, duomenys, belaidės technologijos, “debesų” integracija ir t. t.) ir klausytoją (vadybininkams, vadovams, programuotojams, sprendimų dizaineriams ir t. t.). UAB “Belam telekomunikacijos” atstovus itin sudomino kai kurių kompanijų ateities planai ir vizijos, naujų ir dar tik planuojamų produktų pristatymai, seminarai apie šiandieninių technologijų ateitį ir naujovių progresą.

2011 m. spalio 29 – lapkričio 1 d. UAB “Belam telekomunikacijos” darbuotojai vyko ir į saugos sprendimams skirtą parodą Šenženo mieste (Shenzhen), Kinijoje – 13th China Public Security Expo (CPSE). Tai – didžiausia tokio pobūdžio paroda regione. Parodoje dalyvavo virš 4500 kompanijų (dalyvių), kurios pristatė savo siūlomus sprendimus bei naujoves. Iš viso parodoje apsilankė apie 120 tūkst. žmonių.

Į šį renginį vyko trys įvairaus rango bendrovės darbuotojai: direktoriaus pavaduotojas komercijai, vedantysis projektų techninis vadovas ir projektų vadovas, kurio darbo sritis susijusi su saugos sprendimais. Taip užtikrintos sąlygos optimaliai bendrauti tiek su vadovo lygio, tiek su techniniais žmonėmis.

“Tikslai, kelti prieš aplankant parodą, buvo pasiekti: radome atitinkamo kainos ir funkcionalumo santykio saugos sprendimų tiekėjų, pasirašėme bendradarbiavimo sutartis su jais. Džiugu, kad dauguma tiekėjų labai lankstūs, pasiruošę adaptuoti savo gaminius Lietuvos gamtinėms sąlygoms, pakoreguoti kitus gaminio techninius parametrus pagal kliento pageidavimą. Iš parodos dalyvių jaučiamas didelis noras užmegzti kontaktą su kitų šalių (ypač ne Azijos) verslo atstovais, tad po šio renginio užmegztų kontaktų dėka papildę siūlomų sprendimų sąrašą neabejotinai tapsime konkurencingesni savo šalies rinkoje”, – tvirtina A. Židokas.

Kitų “INFOBALT” projekto mokymų – “Komandinis darbas” – pagrindiniai tikslai buvo: ugdyti kiekvieno asmeninę atsakomybę už komandos pasiekimus; atskleisti komandos narių asmenines galimybes ir panaudoti kiekvieno jų gebėjimus jų pačių savirealizacijai ir organizacijos labui; skatinti bendradarbiavimą, iniciatyvą, paprastus, smagius santykius organizacijoje, džiaugtis drauge, sužadinti vidinę darbuotojų motyvaciją ir kelti atsidavimo organizacijai lygį; stimuliuoti darbuotojų ryžtą, priimti iššūkius, įveikti sunkumus drauge, įgyti naujos patirties, keisti nuostatas, mokytis dalintis ir suteikti tarpusavio paramą. Minėtuose mokymuose, įmonei pasipildžius naujais žmonėmis, dalyvavo trylika UAB “Coral solutions” darbuotojų.

“Po šių mokymų komandos nariai įgijo pasitikėjimą vienas kitu, išspręstos kasdienės problemos, aptarta, kaip būtų galima tobulinti įprastus darbo procesus. Kiekvienas suprato savo atsakomybę ir kartu savitarpio priklausomybę – vis dėlto, geriausius rezultatus ir įmonės konkurencingumą rinkoje galima pasiekti tik komandiniu darbu”, – sako UAB “Coral solutions” direktorius Artūras Starovoitovas.

Mokymai daugiausia sudarė praktiniai užsiėmimai, t. y. komandos formavimo pratybos, aktyvus mokymasis per strateginius žaidimus, žygius gamtoje, Robotų valdymo ir varžybų su jais veiklą, asmeninius ir kitų narių išgyvenimus bei grupinį patyrimą.

“Šie metodai padėjo perkelti darbines situacijas į mokymosi situacijas bei jas analizuoti. Taip skatinama bendravimo, bendradarbiavimo, sprendimo priėmimo, dalijimosi patirtimi ir tarpusavio paramos praktika”, – teigia Artūras Starovoitovas

Pasak jo, šie mokymai buvo pasirinkti, nes į komandą įsiliejo nemažai naujų narių. Panašius mokymus įmonė vykdė ir anksčiau, tikint, kad norint pasiekti geriausių rezultatų nuolat turi vykti komandinis darbas. Šįkart mokymuose dalyvavo trylika darbuotojų. Kartu su programuotojais, vadybininkais ir projektų vadovais dalyvavo direktorius, jo pavaduotojas, buhalterė ir dizaineris.

Užsiėmimus vedė lektoriai Saulius Vasiliauskas, Sergej Marmazov, Paulius Briedis ir Rita Vasiliauskienė.

Apie asociaciją “INFOBALT”:

Asociacija “INFOBALT” atstovauja nacionaliniam IRT sektoriui, vienijančiam 130 Lietuvos informacinių ir ryšių technologijų įmonių bei mokslo ir studijų institucijų. Pagrindinis asociacijos “INFOBALT” tikslas – sukurti geriausias prielaidas IRT pramonės augimui, kuris būtų naudingas Lietuvos žmonėms, viešajam sektoriui bei verslui. “INFOBALT” tiesiogiai bendradarbiauja su Europos, JAV ir kitų valstybių nacionalinių IRT sektorių organizacijomis.

“INFOBALT” projektas “Informacinių ir ryšių technologijų sektoriaus mažų ir vidutinių įmonių konkurencingumo didinimas, stiprinant darbuotojų specialiuosius gebėjimus” vyks iki 2012 m. balandžio 30 d. Savo žinias bei įgūdžius tobulins 59 IRT sektoriaus įmonių darbuotojai. Projektas finansuojamas pagal 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 1 prioriteto “Kokybiškas užimtumas ir socialinė aprėptis” VP1-1.1-SADM-01-K priemonę “Žmogiškųjų išteklių tobulinimas įmonėse. Projekto SFMIS Nr.: VP1-1.1-SADM-01-K-01-564. Bendra projekto vertė – 17.221.717 litų, projektui įgyvendinti skirta 13.777.373 litų Europos Sąjungos parama.

Atgal į sąrašą
Į viršų