Asociacija “Infobalt” švenčia 15-kos metų jubiliejų

2009 11 27 Šaltinis: Asociacija Infobalt

Informacijos šaltinis: Asociacija “INFOBALT”

Asociacija “INFOBALT”,
vienijanti Lietuvos informacinių ir ryšių technologijų įmones
(IRT), bei mokslo ir studijų institucijas švenčia 15-kos metų
jubiliejų. Per 15 metų IRT produkcijos eksportas išaugo iki 1,95
mlrd. litų, šio sektoriaus indėlis į Lietuvos BVP kasmet sudaro
daugiau kaip 10 mlrd. litų.

1994 m. į asociaciją susibūrusių 43 IRT sektoriaus įmonių
pagrindinis tikslas buvo suvienijus savo jėgas Lietuvoje pradėti
organizuoti informacinių technologijų parodas. Šiandien
asociacija, vienijanti 110 juridinių narių, aktyviai dalyvauja
sprendžiant strateginius sektoriaus plėtros, eksporto bei inovacijų
skatinimo klausimus, užsiima ES struktūrinės paramos projektų
rengimu ir įgyvendinimu.

“Mums ypatingai svarbu, kad per
tuos 15 metų asociacija “INFOBALT” tapo IRT verslo bendruomene, į kurios požiūrį įsiklauso ne tik Lietuvos valdžia,
bet ir tarptautinė informacinės visuomenės bendruomenė. Šiandien
pagrindinis mūsų uždavinys – padėti perspektyvioms IRT įmonėms
atverti kelius į pasaulio rinkas, nes Lietuvoje jau yra ne viena
įmonė, galinti papildyti pasaulinių lyderių gretas”, – sako
asociacijos “INFOBALT” prezidentas Evaldas Kulbokas.

Anot
jo, prognozuojama, kad iki 2015 m. IRT sektoriaus produktai sudarys
25 proc. BVP, o eksporto apimtys, įgyvendinus asociacijos “INFOBALT”
paruoštą eksporto skatinimo programą, per trejus metus išaugs iki
2,5 mlrd. litų.

Apie asociaciją “INFOBALT”

Asociacija
“INFOBALT” atstovauja nacionaliniam IRT sektoriui,
vienijančiam 110 Lietuvos informacinių ir ryšių technologijų
įmonių, bei mokslo ir studijų institucijų. Pagrindinis
asociacijos “INFOBALT” uždavinys – sukurti geriausias
prielaidas IRT pramonės augimui, kuris būtų naudingas Lietuvos
žmonėms, viešajam sektoriui bei verslui. “INFOBALT”
tiesiogiai bendradarbiauja su Europos, JAV ir kitų valstybių
nacionalinių IRT sektorių organizacijomis.

Šiuo metu
Lietuvoje dirba maždaug 30.000 informacinių ir ryšių technologijų
specialistų. 2008 m. IRT sektoriaus indėlis į Lietuvos BVP sudarė
daugiau kaip 10 mlrd. litų.

Atgal į sąrašą
Į viršų