Žmogiškųjų resursų valdymo ir apskaitos, darbo užmokesčio apskaitos ir darbo laiko panaudojimo sistema

Vikarinos technologijos

Aprašymas

UAB “VIKARINOS TECHNOLOGIJOS” siūlo personalo, darbo laiko ir darbo užmokesčio apskaitą, kurią nuo 1996 metų platina tik programų autoriai.

1. Programos  funkcijos:

 • Personalo apskaita (gali funkcionuoti savarankiškai).
 • Darbo laiko apskaita (funkcionuoja kartu su personalo apskaitos arba darbo užmokesčio apskaitos moduliais).
 • Darbo užmokesčio apskaita (gali funkcionuoti savarankiškai).

2. Licencijavimo principai:

 • licencija suteikiama darbo vietai(vartotojui) dirbti su vienos juridinės organizacijos duomenų baze;
 • instaliuojant papildomų darbo vietų ar papildomų duomenų bazių taikomos nuolaidos;
 • darbo vietos instaliacija skirtingu adresu arba skirtingo tinklo kompiuteriuose visada suprantama kaip nauja organizacija.

3. Personalo apskaitos galimybės:

 • nustatyti vartotojų teises ir slaptažodžius, naudotis operatyvinės pagalbos sistema, kopijuoti ir atkurti duomenų lenteles, naudoti duomenų paieškos sistemą;
 • sekti darbuotojų poreikį, vesti pretendentų į laisvas darbo vietas duomenis, tvarkyti įmonėje nustatytą etatų sistemą;
 • parengti pirminę informaciją ir atspausdinti: darbo sutartį, priėmimo į darbą įsakymą, formas Sodrai, komandiruotės įsakymą, eilinių, mokymosi, neapmokamų atostogų suteikimo įsakymus, paskyrimų ar pavadavimų įsakymus, atleidimo iš darbo įsakymą, materialinės atsakomybės, autorines ir panaudos sutartis, darbo pažymėjimą ir kitokius dokumentus;
 • tvarkyti darbuotojo asmens kortelės informaciją, paskyrimus ir atlyginimą, kvalifikacijos kėlimą ir atostogų suteikimą, atostogų grafikų sudarymą, informaciją apie išsilavinimą, šeimos sudėtį, karinę įskaitą, apdovanojimus ir nuobaudas, užsienio kalbų žinojimą ir kitą reikalingą informaciją;
 • vesti darbo saugos kortelę, darbo saugos priemonių išdavimą ir grąžinimą, tvarkyti pirminio instruktažo, žinių patikrinimo ir atestacijų dokumentus;
 • skaičiuoti atostogų stažą ir nepanaudotų atostogų likučius, sudaryti kasmetinių atostogų grafikus;
 • vesti visus reikalingus žinynus ir klasifikatorius;
 • spausdinti pagal užduotas sąlygas įvairios informacijos sąrašus;
 • spausdinti vartotojo sugeneruotas suvestines ir parengtas ataskaitas;
 • pačiam vartotojui kurti ir spausdinti dokumentus su formų dizaineriu RAVE, eksportuoti duomenis į Word ar DocLogix struktūras;
 • valdyti technologinius procesus: archyvuoti duomenis, eksportuoti duomenų lenteles į Excel ar Dbf struktūras, parinkti slaptažodžius, nustatyti spausdinimo šriftų stilius ir dydžius;
 • eksportuoti parengtą informaciją į darbo laiko apskaitą ir darbo užmokesčio apskaitą.

4. Darbo laiko apskaitos galimybės:

 • formuoti darbo grafikų maketus;
 • vesti suminę laiko apskaitą;
 • formuoti darbo laiko apskaitos žiniaraščius;
 • vesti pirminę informaciją apie susirgimus, eilines, neapmokamas ir kitas atostogas, darbą komandiruotėse ir pagal informaciją koreguoti darbo laiko apskaitos žiniaraščius;
 • spausdinti kelių formų darbo laiko apskaitos žiniaraščius;
 • eksportuoti parengtą informaciją į darbo užmokesčio apskaitą.

5. Darbo užmokesčio apskaitos galimybės:

 • importuoti pradinę informaciją iš personalo apskaitos, darbo laiko apskaitos, paskyrų skaičiavimo ir skirstymo brigados nariams, vienetinio atlyginimo skaičiavimo sistemos;
 • vesti pirminę informaciją: darbo laiko apskaitos žiniaraštį, nedarbingumo pažymėjimus, įsakymus apie atostogų suteikimą, apyvartos ir premijų žiniaraščius, kasos pajamų orderius apie įmokas už gyvybės draudimą ir nuo nelaimingų atsitikimų draudimą, kredito ir paskolų gavimo dokumentus ir kitą informaciją;
 • savarankiškai vesti įstatymais numatytą informaciją: bazinę, minimalią algą, bazinį ir minimalų valandinį tarifą, minimalų gyvenimo lygį, vidutinį statistinį atlyginimą, draudžiamas pajamas, neapmokestinamuosius fizinių asmenų pajamų mokesčiu minimumus, šio mokesčio lengvatas ir kitą informaciją, kuri tiesiogiai sąlygoja skaičiavimo rezultatus;
 • vesti visus reikalingus žinynus ir klasifikatorius;
 • pagal suvestą pirminę informaciją ar automatiškai pagal darbo grafikus skaičiuoti atlyginimą;
 • suskaičiuoti atostoginius, išeitines ir nedarbingumo pašalpas, įvairias premijas ir kitus reikalingus priedus (už darbo stažą, už kategoriją, už darbą nakties metu, šventinėmis dienomis, kenksmingomis ir pavojingomis sąlygomis, už pavadavimą, pareigų sugretinimą ir panašiai), kurie skaičiuojami pagal 100 parengtų skaičiavimo algoritmų;
 • išskaičiuoti iš atlyginimo visus privalomus mokesčius, gyvybės draudimą, alimentus, kreditus ir paskolas, profsąjungų mokesčius ir kitus pastovius ar vienkartinius išskaitymus;
 • atspausdinti darbuotojui ir buhalterijai reikalingus dokumentus: pažymas apie darbo užmokestį, algalapius, kasos išlaidų orderius, darbo užmokesčio paskirstymą pagal priskaitymus ir atskaitymus, vidutinio atlyginimo paskaičiavimo lapelius ir kitą informaciją;
 • atspausdinti planavimo skyriui reikalingus dokumentus: darbo užmokesčio paskirstymą pagal gamybos išlaidas, balanso sąskaitas, kaštų centrus, kontraktus, darbuotojų kategorijas, veiklos rūšis, ataskaitas apie vidutinį atlyginimą ir darbo laiko panaudojimą;
 • atspausdinti visas reikalingas pažymas ir ataskaitas (16 dokumentų) rajoniniam Sodros skyriui;
 • atspausdinti reikalingas ataskaitas (6 ataskaitos ir 14 papildomų lentelių) Statistikos skyriui;
 • atspausdinti deklaracijas mokesčių inspekcijai;
 • atspausdinti reikalingus dokumentus paštui ir bankui;
 • pagal reikalavimus parengti informaciją ant magnetinių nešėjų ar perduoti elektroniniu paštu bankui, VMI ar Sodros skyriui;
 • eksportuoti skaičiavimo rezultatus į kitas užsienio ir Lietuvos firmų parengtas buhalterinės apskaitos sistemas ir į elektroninę lentelę EXCEL;
 • užtikrinti mėnesio patvirtinimą ir skaičiavimo rezultatų archyvavimą, patvirtinto mėnesio atkūrimą pakartotiniam perskaičiavimui;
 • suteikti patrauklią “pagalbos” sistemą;

6. Privalumai:

 • visiškai realizuoti apskaitos įstatymai, atliekama daug automatiškų veiksmų, didelės skaičiavimų galimybės, pateikiami reikalingi klasifikatoriai ir normatyvinė informacija;
 • didelis skaičiavimo greitis;
 • spausdinamos visos reikalingos ataskaitos (instaliuojama virš 100 jau parengtų dokumentų);
 • greitai pritaikomos vartotojo poreikiams ir lengvai įsisavinamos buhalterijos darbuotojų;
 • integruotos su kitomis apskaitos sistemomis;
 • parengtos eksporto ir importo operacijos su nutolusiomis darbo vietomis;
 • didelis patyrimas, dirbant su didelėmis organizacijomis;
 • gera dokumentacija ir informacijos apsauga.

7. Paslaugos:

 • nemokamas programų pristatymas, “demo” versijos instaliavimas, trumpas apmokymas ir konsultacijos telefonu klientams, kurie renkasi apskaitos sistemą;
 • autorinė programų priežiūra (naujų programos versijų pateikimas, mokymas ir pagalba darbo vietoje, konsultacijos telefonu);
 • naujų programų ar atskirų programos funkcijų projektavimas ir kūrimas pagal vartotojų poreikį;
 • normatyvinės ir archyvinės informacijos paėmimas iš senos skaičiavimo sistemos.

8. Garantijos:

Be autorinės sutarties garantuojamas nemokamas kritinių klaidų (neteisingi aritmetiniai skaičiavimai ar klaidos, kurių buvimas programoje iš esmės neleidžia vartotojams naudotis programa arba jos atskiru programiniu moduliu) ištaisymas 12 mėnesių po programų pirkimo.

Privalumai

 • visiškai realizuoti apskaitos įstatymai, atliekama daug automatiškų veiksmų, didelės skaičiavimų galimybės, pateikiami reikalingi klasifikatoriai ir normatyvinė informacija;
 • didelis skaičiavimo greitis;
 • spausdinamos visos reikalingos ataskaitos (instaliuojama virš 100 jau parengtų dokumentų);
 • greitai pritaikomos vartotojo poreikiams ir lengvai įsisavinamos buhalterijos darbuotojų;
 • integruotos su kitomis apskaitos sistemomis;
 • parengtos eksporto ir importo operacijos su nutolusiomis darbo vietomis;
 • didelis patyrimas, dirbant su didelėmis organizacijomis;
 • gera dokumentacija ir informacijos apsauga.

Šis sprendimas skirtas kompanijai, kuri yra

Mikro, Maža, Vidutinė, Didelė

Gamintojas

UAB Vikarinos technologijos, Konstitucijos pr. 15/5, 08106 Vilnius, Tel.: (+370 5) 2101 891, (+370) 5 2101 890, Faks.: (+370 5) 2101 895, El. paštas: vikarina@vikarina.lt, www.vikarina.lt

Diegėjas

UAB Vikarinos technologijos, Konstitucijos pr. 15/5, 08106 Vilnius, Tel.: (+370 5) 2101 891, (+370) 5 2101 890, Faks.: (+370 5) 2101 895, El. paštas: vikarina@vikarina.lt, www.vikarina.lt 

Į viršų