Valstybinių ir tarptautinių organizacijų simbolika

Sąsaja

Aprašymas

Paskirtis

Informacinės sistemos paskirtis – sukurti ryšio modelį tarp valstybių ir tarptautinių organizacijų simbolikos vaizdų ir tarptautinio vaizdų klasifikatoriaus kodų palaikymui. Sistema leidžia pildyti valstybių ir tarptautinių organizacijų simbolikos vaizdų bazę, kartu klasifikuojant konkretų vaizdą pagal tarptautinį vaizdų klasifikatorių leidžia organizuoti greitą vaizdų paiešką pagal užduotą temą arba raktinius žodžius ir pateikti atrinktus vaizdus personalinio kompiuterio ekrane.

Galimybės

Visą duomenų bazę sąlygiškai galima padalinti į 2 dalis: tekstinę ir grafinę Tekstinę dalį sudaro pats tarptautinis vaizdų klasifikatorius, raktiniai žodžiai. Grafinę dalį sudaro pačių vaizdų kodai, kurie saugomi maksimaliai suspausti ( GIF formatu, spaudžiant su nuostoliais ) viename faile. Ryšį tarp tekstinės dalies ir grafinės dalies nustato ryšio lentelės.

Informacija apie vaizdo turinį pagal tarptautinį vaizdų klasifikatorių yra saugoma reliacinio tipo duomenų bazėje.

Aprobuojant naują prekių ženklo vaizdą būtina nustatyti, ar jau esamoje vaizdų (valstybių ir tarptautinių organizacijų simbolikos) aibėje nėra jam panašaus. Panašumo ar tapatumo laipsnį turėtų nustayti atskiras normų ir taisyklių rinkinys. Galutinę išvadą turi padaryti operatorius-ekspertas. Šios informacinės sistemos pagrindinis uždavinys – patogiai ir greitai iš egzistuojančios duomenų bazės išrinkti visus panašius vaizdus. Tų vaizdų skaičius turėtų būti minimalus.

Šioje modelinėje sistemoje numatyti 3 paieškos būdai:

  • Pagal kodą. Tai yra pats paprasčiausias būdas, kai paieškai užduodamas temos kodas.
  • Pagal raktažodį. Tai pats svarbiausias paieškos būdas – užduodant raktinio žodžio reikšmę (arba keletą reikšmių). Raktiniai žodžiai pateikiami išrūšiuoti abėcėlės tvarka. Paieška greitai atliekama tuo pačiu būdu, kaip ir pirmuoju atveju. Pažymėti galima ir keletą žodžių. Sujungti juos galima 2 būdais. Jei žymėsime stulpelyje (OR, ARBA), tai bus atrinktos visos temos, į kurias įeina arba pirmasis, arba antrasis žodžiai, arba abu kartu (žodžių skaičius nėra ribojamas). Pavyzdžiui, pažymėjus 2 žodžius : “butelis” ir “etiketė” (sujungiant juos ženklu ‘|’), sistema atrenka mums 25 temas (daug!!!). Tačiau, jei mus domina vaizdas, kuriame pavaizduota butelio etiketė, šiuos žodžius galime apjungti loginės daugybos ženklu ” (AND, IR) žymint stulpelyje IR. Paieškos rezultatas – 1 tema.
  • Pagal kontekstą. Pats laisviausias (bet ir lėčiausias) paieškos būdas tai paieška, užduodant bet kokį temos pavadinimo fragmentą – kontekstą. Šios paieškos metu nuosekliai peržiūrima klasifikatoriaus lentelė ir atrenkamos tos temos, kuriose surandamas užduotas kontekstas. Kontekstą gali sudaryti ir žodžio pradžia, galas ar vidurys. Atskirti konteksto fragmentai gali būti sujungti tais pačiais loginių operacijų ženklais, kaip ir 2) atveju. Paieškai galima užduoti kontekstą : BUTETIK , ir paieškos rezultatas bus tas pats, kaip ir 2) atveju, bet paieškos trukmė kur kas ilgesnė (20 sek / 25MHz AT386 SX).

Programinė įranga sukurta panaudojant šiuolaikinę duomenų bazių valdymo sistemą CLARION 3.0, kuri leidžia patogiai ir greitai išspręsti tokio tipo sistemai keliamus reikalavimus, taip pat vienu metu apdoroti ir tekstinę, ir grafinę informaciją.

Sukurtoji sistema funkcionuoja Valstybiniame Patentų biure.

Šis sprendimas skirtas kompanijai, kuri yra

Mikro, Maža, Vidutinė, Didelė

Gamintojas

UAB "SĄSAJA"
Goštauto 12-423, 2600 Vilnius
Tel.:+370 52 616200, +370 698 23778
El. paštas: vadas@sasaja.lt
http://www.sasaja.lt
Į viršų