SECUREG – Įkeitimų registravimo platforma

NRD

Aprašymas

Per ilgus metus glaudžiai bendradarbiaudami su įvairių pasaulio šalių valstybinėmis institucijomis sukaupėme gilias kilnojamojo ir nekilnojamojo turto įkeitimų registravimo srities žinias. Klientų ir mūsų kvalifikuotų ekspertų sinergija leido sukurti modernią internetinę įkeitimų registravimo platformą – SECTRA. Platformos kertinis funkcionalumas išdėstytas trijuose pagrindinėse sprendimo dalyse: internetiniame klientų portale, bazinės registracijos portale, informacinėse duomenų platinimo paslaugose.

SECTRA platforma skirta kilnojamojo ir nekilnojamojo turto įkeitimų sandoriams registruoti. Ji teikia bazines šios dalykinės srities registro paslaugas, ant kurio viršaus galime sukurti galutinį sprendimą, pritaikytą specialiems užsakovo poreikiams ar teisinei bazei. Galutinis spendimas taip pat turi pakankamai lankstumo pritaikyti jį nuolat atsirandantiems poreikiams:
• Keisti proceso logiką be programavimo žinių;
• Sukurti naujus dinaminius šablonus ir formas;
• Analizuoti duomenis;
• Sukurti naujas duomenų ataskaitas;
• Greitai integruoti sprendimą su išorinėmis sistemomis ar duomenų šaltiniais;
• Stebėti registro audito žurnalą ir naudotojų atliktus veiksmus.

Platforma teikia tokias pagrindines funkcijas, pritaikytas dviems pateikimo scenarijams (l. savitarnos būdu ir fiziškai per įstaigą bei tarnautojų portalą):
• Įkeitimų sandorių registracija,
• Įkeitimo žymų registravimas (rekvizitų ar pagrindinės informacijos, turto perdavimo, įkeitimo teisės perdavimo, skolintojų lygiavertiškumo teisės ar skolintojų reitingo pakeitimai),
• Nuosavybės identifikavimas,
• Duomenų apie skolintojus, skolininkus, įkeitimo sandorius paieška,
• Skolintojų reitingavimas,
• Įkeitimo nuėmimas, išregistravimas,
• Nemokumo ir turto administratorių valdymas.

Platformos “Self Service Portal” naudotojai:
• Skolintojai,
• Skolininkai,
• Kitos su įkeitimu susiję šalys,
• Valstybinės institucijos,
• Vieši lankytojai.

Platformos “Back Office Portal” naudotojai:
• Organizacijos / registro personalas.
Plačiau – www.nrd.lt

Privalumai

Platformos teikiama nauda:
• Panaudojant jau egzistuojančią platformą, kliento sistemos kūrimo procesas yra žymiai pigesnis ir trumpesnis, tokiu būdu sistema greitai paleidžiama į gamybinę aplinką;
• Į paslaugas orientuota SOA architektūra leidžia lengvai įgyvendinti naujus su laiku atsirandančius reikalavimus ar pridėti prie sprendimo naujų funkcijų;
• Integracinės paslaugos suteikia galimybę dalintis duomenimis tarp skirtingų registrų ar sistemų užtikrinant duomenų integralumą;
• Unifikuoti procesai ir apdorojimo žingsniai tinka bet kokio tipo registrui;
• Platforma lengvai plečiama iki integruoto kelių susijusių registrų sprendimo;
• Prisitaikanti vartotojo sąsaja (angl. Responsive design) yra bendra visiems įrenginiams, taip mažinamos vartotojo sąsajos kūrimo ir palaikymo išlaidos;
• Du pagrindiniai dokumentų pateikimo scenarijai gali būti lengvai pritaikyti pagal šios paslaugos brandumo lygį ar organizacijos poreikius:
- el. būdu per savitarnos "Self Service Portal";
- fiziškai per įstaigą - tarnautojų "Back Office Portal".

Šis sprendimas skirtas kompanijai, kuri yra

Didelė

Gamintojas

UAB "NRD Systems"
Gynėjų g. 14, LT-01109, Vilnius
Tel.nr : + 370 5 231 0731
El. paštas: sales@nrd.lt
www.nrd.lt

Diegėjas

UAB "NRD Systems"
Gynėjų g. 14, LT-01109, Vilnius
Tel.nr : + 370 5 231 0731
El. paštas: sales@nrd.lt
www.nrd.lt
Į viršų