POLIS

MedSystem

Aprašymas

Paskirtis: Informacinė sistema Polis yra sistema skirta medicinos įstaigoms. Ji nukreipta į paslaugų pacientams prieinamumo didinimą, kokybės ir gydymo įstaigų procesų optimizavimą. Sistema apima visus įstaigos veiklos vykdomuosius, valdymo, koordinavimo ir kontrolės subjektus.

Sistema Polis yra sukurta ir nuolat tobulinama pagal keliamus sveikatos apsaugos ministerijos (SAM) funkcinius reikalavimus informacinėms sistemoms, diegiamoms sveikatos priežiūros įstaigose.

Turime didelę patirtį medicininių E-Sveikatos sistemų diegime, kūrime, modernizavime ir klinikos darbo optimizavime. Sistemą Polisdiegiame visoje Lietuvoje ir turime daugiau kaip 90 su sistema dirbančių klinikų.

Pagrindinės funkcijos:

 • Išankstinė pacientų registracija: internetu, telefonu, registratorė, gydytojas;
 • Pacientų paieška ir administravimas, registruotų pacientų sąrašas;
 • Gydytojo bei tyrimų kabinetų rezervacijos peržiūra;
 • Gydytojo darbo grafikų (pridėti, peržiūrėti, koreguoti) administravimas;
 • Gydytojo užimtumo grafikų peržiūra, suplanuotų paciento apsilankymo grafikai;
 • Paciento elektroninė medicinos istorija EMI;
 • Ambulatorinio,stacionarinio, reabilitacinio gydymo formų pildymas ir automatinė jų numeracija;
 • Automatinis paciento pasportinių duomenų pildymas;
 • TLK, paslaugų ir siuntimų kodų atmintinė (klasifikatoriai)
 • Automatinis formų uždarymas (po 30 dienų nuo atidarymo arba mėnesio pabaigoje);
 • Pacientams priklausančių profilaktinių programų ir skiepų pateikimas ir administravimas;
 • Automatinis elektroninių žurnalų, statistinių formų pildymas;
 • Statistinės apskaitos ataskaitos, naujų ataskaitų kūrimas;
 • Pacientams suteiktų paslaugų apskaita (TLK, draudimai, gryni pinigai, pavedimai, sutartys);
 • Pacientams sunaudotų sąnaudinių medžiagų apskaita, teikiant paslaugas (automatinis nurašymas);
 • SMS ir El. Pašto priminimai ir pranešimai pacientui ir darbuotojams;
 • Ataskaitų universalus generatorius;
 • Rašytinės informacijos pasiūlymas iš elektroninio katalogo;
 • Naujienų modulis;
 • Kasos modulis su kasos valdymo galimybėmis;
 • Sandėlių valdymas, prekyba prekėmis;
 • Motyvacinės sistemos skaičiavimas;
 • Integracija su buhalterinėmis programomis;
 • Analitinė Qlik posistemė;
 • Skiepų programa.

 

Privalumai:

 • Įstaigos suvaldymas;
 • Vieninga informacinė duomenų bazė visiems įmonės darbuotojams;
 • Veiklos optimizavimas ir koordinavimas;
 • Kiekvieno įstaigos darbuotojo veiklos skaidrumas;
 • Priimtų klientų ir suteiktų paslaugų apskaita;
 • Sistemos duomenų skaidrumas, visų padarytų įrašų atsekamumas;
 • Žmogiškųjų resursų valdymas;
 • Suteiktų paslaugų informacinė duomenų bazė;
 • Darbuotojų kompiuterinio raštingumo lygio kėlimas;
 • Darbo laiko sąnaudų mažinimas;
 • Sumažėja įstaigos kaštai;
 • Labai patogus vartotojo interfeisas (praktiškai visos funcijos pasiekiamos dviejų mygtukų paspaudimu, tai yra labai svarbu dirbant);
 • Darbuotojai lengvai įsisąvina „POLIS“ produktą;
 • Sumažėja popierinės informacijos;
 • Pagreitėja paciento aptarnavimas;
 • Atsiranda galimybė pacientui pateikti daugiau informacijos;
 • Pacientas gali sau patogiu laiku užsiregistruoti internetu;
 • Pacientas gali sau patogiu metu peržiūrėti savo vizitus, palikti atsiliepimą apie gautą paslaugą, peržiūrėti tyrimų atsakymus, peržiūrėti priklausančias profilaktines programas ir skiepus, bei jiems užsiregistruoti;
 • Gydyotjas gali užregistruoti pacientą pakartotiniam vizitui;
 • Sumažinama tikimybė prarasti pinigus atvykus nedraustam, nemokiam ar problematiškam pacientui;
 • Sumažėja tikimybė padaryti klaidas pildant formas;
 • Visos formos suskaitomos nepriklausomai nuo žmogaus ir nuo formos senumo.

 

Ekonominė nauda:

 • Žmogiškųjų resursų sutaupymas statistikos srityje;
 • Žmogiškųjų resursų sutaupymas registratūroje;
 • Nereikia pirkti, kaupti, saugoti ir naikinti popierinių formų;
 • Sumažinama tikimybė prarasti pinigus atvykus nedraustam, nemokiam ar problematiškam pacientui.

Šis sprendimas skirtas kompanijai, kuri yra

Maža, Vidutinė, Didelė

Gamintojas

UAB "MedSystem"
Tel.: +370 683 34200
El. paštas: info@medsystem.lt
http://www.medsystem.lt/
Į viršų