Personalo ir darbo užmokesčio apskaitos sistema

Pralo

Aprašymas

Personalo ir darbo užmokesčio apskaitos sistema, sukurta naudojant ORACLE duomenų bazę, pasižyminčią neribotomis galimybėmis apdorojant ir saugojant didelius duomenų srautus.

Sistemoje yra fiksuojami ne tik esami duomenys, bet ir duomenų kaitos istorija, o tai leidžia formuoti įvairias atskaitas ir pažymas pasirinktiems periodams, kontroliuoti darbo laiką, perduoti duomenis bankams, Sodrai bei VMI.

Atsižvelgiant į įstatymų pasikeitimus sistema nuolat atnaujinama, taip pat vystoma, įvertinant klientų  poreikius ir pageidavimus.

Personalo valdymo sistemos duomenų bazėje laikoma:
 • informacija apie įmonę, jos struktūrą, darbo vietas ir jų charakteristikas;
 • informacija apie esamus ir buvusius įmonės darbuotojus, jų darbinę veiklą;
 • asmeninė informacija apie darbuotojus ir su jais susijusius asmenis;
 • personalo įsakymai;
 • normatyvinė ir pagalbinė informacija;
 • ataskaitos, formuojamos pagal specializuotas bei pagal universalias užklausas;
 • gautus duomenis galima eksportuoti į MS EXCEL.

Darbo užmokesčio apskaitos sistema skirta  darbo laiko, darbo užmokesčio, mokesčių ir įmokų SoDrai, duomenų VMI ir statistikos departamentui apskaitai.

Darbo užmokesčio apskaitos sistemos duomenų bazėje laikoma:

 • Informacija – su darbo užmokesčio skaičiavimu susijusių parametrų (žinynų ir klasifikatorių) tvarkymu, skaičiavimo taisyklių aprašymu, Vyriausybės nustatytų dydžių ir jų pasikeitimų fiksavimu;
 • Padalinių ir asmeninių grafikų sudarymas, informacija apie darbo laiko apskaitą, dirbto laiko kontrolė;
 • Darbo laiko apskaitos žiniaraščių formavimas ir spausdinimas;
 • Paskyrų duomenų tvarkymas (įmonės specifikacijai pritaikomi vienetinio ir brigadinio atlyginimo skaičiavimai);
 • Atlyginimo, su mokesčių atskaitymu, tvarkymas, atostoginių, išeitinių pašalpų ir kompensacijų už neišnaudotas atostogas, nedarbingumo pažymėjimų duomenų;
 • Fiksavimas, pašalpų iš įmonės lėšų skaičiavimas;
 • Išmokėjimų formavimo, ataskaitų įmonei, VSDFV, VMI, statistinių ataskaitų, pažymų apie pajamas duomenų formavimas;
 • Importo duomenų į bankų ir buhalterinės apskaitos programas formavimas.

Šis sprendimas skirtas kompanijai, kuri yra

Mikro, Maža, Vidutinė, Didelė

Gamintojas

UAB PRALO
Geležinio Vilko g. 18A, LT-08104 Vilnius
Tel.: +370 5 230 11 10
El. paštas: info@pralo.eu
http://www.pralo.eu/

Diegėjas

UAB PRALO
Geležinio Vilko g. 18A, LT-08104 Vilnius
Tel.: +370 5 230 11 10
El. paštas: info@pralo.eu
http://www.pralo.eu/
Į viršų