Oracle E-Business Suite smulkiam ir vidutiniam verslui

CGI Lietuva

Aprašymas

Oracle E-Business Suite – tai verslo valdymo sistema atverianti neribotas galimybes smulkiam ir vidutiniam verslui:

 • Sistema pasiekiama iš bet kur – tereikia Interneto naršyklės
 • Platus funkcionalumas dabar prieinamas smulkiam ir vidutiniam verslu;
 • Taupomas laikas ir kaštai, automatizavus veiklos procesus;
 • Spartus diegimas pagal iš anksto paruoštus ir patikrintus veiklos procesus;
 • Solidus pagrindas tolesnei bendrovės ar bendrovių grupės plėtrai.

Sprendimas pritaikytas Lietuvai

Kartu su Oracle E-Business Suite yra pateikiamos priemonės (išplėtimai), kurios parengtos atsižvelgiant į Lietuvoje veikiančių įmonių poreikius. Tokių išplėtimų pavyzdžiai:

 • ISO20022 duomenų formatų palaikymas, mokėjimų pavedimai, banko išrašai, automatinis įmokų ir gautinų sumų sąskaitų sugretinimas, valiutų kursų importas pagal LB arba ECB valiutų kursus
 • Išoriniai dokumentai (pirkimo užsakymas, sąskaita klientui, važtaraštis). Visi dokumentai daugiakalbiai. Įmonės atributai (pavadinimas, logotipas ir kt.) yra nustatomi.
 • Mokestiniai dokumentai. Yra parengti: gautų sąskaitų registras, įsigytų prekių pardavimo PVM žurnalas, PVM deklaracija, išrašomų PVM sąskaitų registras, kasos knyga.

Visos šios priemonės yra palaikomos kartu su Oracle E-Business Suite smulkiam ir vidutiniam verslui. Pasikeitus įstatymams ar Oracle išleidus naują Oracle E-Business Suite versiją visi aukščiau aprašyti išplėtimai bus atitinkamai atnaujinti.

Kuo išsiskiria Oracle E-Business Suite smulkiam ir vidutiniam verslui?

Oracle E-Business Suite smulkiam ir vidutiniam verslui yra vienos pirmaujančių verslo valdymo sistemų pasaulyje pritaikymas mažoms ir vidutinėms įmonėms Lietuvos rinkoje, o taip pat didelėms įmonėms, norinčioms paskirstyti savo investicijas į verslo valdymo sistemą ilgesniame laikotarpyje. Sprendimas smulkiam ir vidutiniam verslui ypatingas tuo, kad yra pigesnis ir greičiau įdiegiamas.

Spartus diegimas – greitai atsiperkančios investicijos

Įprasta diegimo trukmė sutrumpėja iki 3 mėnesių, nes įmonėms siūloma įdiegti sistemą pagal jau paruoštus ir patikrintus veiklos procesus. Tai sutrumpina ilgą analizės laikotarpį bei kitus diegimo projekto etapus. Procesai, kuriais remiantis diegiama sistema yra paremti „geriausia praktika“ – tradiciškai nusistovėjusia tvarka bei patirtimi Lietuvoje.Viso projekto kaina sumažėja dėl sutrumpėjusio diegimo laikotarpio bei ypatingų nuolaidų licencijoms, taikomų smulkaus ir vidutinio verslo įmonėms.

Atvira modulinė struktūra – naudokite tai, ko reikia dabar

Atvira architektūra ir vienas duomenų modelis klientams leidžia diegti taikomąsias programas kaip atskirus modulius, veiklos srautus arba visą integruotą paketą. Be abejo, daugiausia privalumų teikia visų veiklos procesų struktūravimas naudojant Oracle e-Business Suite , tačiau ir laipsniškas diegimas turi nemažų privalumų. Įdiegus Oracle E-Business Suite smulkiam ir vidutiniam verslui ir keičiantis bei augant įmonės poreikiams, visuomet yra galimybė modifikuoti sistemoje nustatytus procesus ar išplėsti funkcionalumą, diegiant papildomus modulius, kaip pavyzdžiui – vieną iš specializuotų gamybos valdymo modulių, projektų valdymą ar CRM.

Visos galimybės internetu

Oracle e-Business Suite nuo pat pradžių buvo kuriama kaip išties interneto taikomųjų programų paketas. Visos Oracle taikomosios programos pasiekiamos internetu, naudojant paprastą tinklo naršyklę. Puikiai veikiantis Oracle Web klientas susilaukė daug pagyrimų už savo konstrukciją ir paprastumą naudotis. Be to, atkrenta poreikis instaliuoti programinę įrangą kiekvieno vartotojo kompiuteryje.

Ne keisti, o konfigūruoti

Klientai gali konfigūruoti Oracle e-Business Suite taikomąsias programas pagal savo bendrovės veiklos procesus nepritaikant ir nekeičiant taikomųjų programų išeities kodų. Konfigūruodami, o ne keisdami sumažinate diegimo trukmę ir galite pritaikyti sistemą savo veiklos poreikiams. Kad būtų galima konfigūruoti taikomąsias programas, Oracle klientams siūlo daug svarbių ypatybių, tokių kaip, Flex Fields, katalogus ir HTML tinkinimo sistemą, taip pat – galingus sąrankos variklius ir darbo sekų priemonę. Naudodamiesi paprasta „nuvilk ir paleisk“ sąsaja vartotojai patys gali lengvai praplėsti darbo sekų procesus ir taip pritaikyti sistemą savo poreikiams.

Investicijų saugumas

Oracle E-Business Suite yra viena iš dviejų labiausiai paplitusių sistemų pasaulyje, skirtų įmonių resursų (ERP) ir ryšių su klientais (CRM) valdymui. Be to Oracle E-Business Suite naudoja pažangiausią duomenų valdymo technologiją – Oracle DB.

Keletas esminių Oracle E-Business Suite smulkiam ir vidutiniam verslui funkcinių privalumų:

Turėkite išsamią informaciją apie įmonės finansinę būklę

Oracle E-Business Suite smulkiam ir vidutiniam verslui integruotoji finansų architektūra leidžia konsoliduoti finansų valdymo veiklą į vieną sistemą, kurioje realiuoju laiku tvarkoma informacija ir prireikus teikiamos ataskaitos. Keletas sistemos galimybių pavyzdžių:

 • Didžiosios knygos konsolidacijos posistemė leidžia konsoliduoti dukterinių kompanijų informaciją. Net ir tuomet, kai skiriasi jų sąskaitų planai, funkcinės valiutos ar finansiniai metai. Be to galima konsoliduoti ne tik faktinę informaciją, bet ir biudžetinius bei statistinius duomenis.
 • Didžiojoje knygoje realizuoti įvairiausi biudžeto sudarymo būdai: „top-down“, „bottom-up“, „middle-out“ ir t.t.
 • Ilgalaikio turto modulis suteikia galimybes įprastinius turto tvarkymo ir apskaitos uždavinius, tokius kaip turto registravimas, perkėlimai ar nurašymai, atlikti automatiškai ištisoms turto grupėms, taip sutaupant laiką ir išvengiant klaidų.
 • Yra realizuota daugiau nei 100 standartinių ataskaitų, kurios įvairias pjūviais pateikia informaciją apie visus sistemos naudotojų atliktus veiksmus.
 • Taip pat Oracle ilgalaikio turto modulis leidžia apskaityti nebaigtos statybos turtą, mažavertį inventorių, registruoti išperkamosios nuomos sutartis, garantijas, atlikti turto perkainojimą, sudaryti sudėtinį turtą, apskaityti turtą pagal kelis apskaitos standartus ir kitus turto apskaitos uždavinius.
 • Lanksti priminimo laiškų generavimo sistema leidžia automatiškai generuoti skolų priminimo laiškus klientams. Taip pat kontroliuoti laiškų griežtumą priklausomai nuo tokių faktorių kaip apmokėjimo vėlavimo trukmė ar anksčiau išsiųstų priminimo laiškų skaičius.
 • Pinigų valdymo modulis turi integracijos su bankais ir pinigų srautų prognozavimo funkcijas. Tai planavimo įrankis, padedantis numatyti įeinančius ir išeinančius pinigų srautus ir leidžiantis prognozuoti pinigų poreikį bei įmonės likvidumo lygį.

Automatizuokite pirkimus nuo pradžios iki pabaigos

Oracle E-Business Suite smulkiam ir vidutiniam verslui leidžia automatizuoti ir supaprastinti visą procesą nuo pirkimo iki mokėjimo bei analizuoti pirkimo operacijas taip nuolat tobulinant procesą. Keletas sistemos galimybių pavyzdžių:

 • Kiekviena sistemoje užregistruota paraiška ar užsakymas yra patvirtinamas turinčių atitinkamus įgaliojimus asmenų. Pirkimų modulio pagalba galima aprašyti įvairius šių dokumentų autorizavimo algoritmus, kurie gali pareikalauti kelių vadovų sutikimo, priklausomai nuo įmonės organizacinės struktūros, pageidaujamų prekių specifikacijos bei sumos.
 • Paraiškos ir užsakymai – tai būsimi įmonės įsipareigojimai tiekėjams. Reali kompanijos išlaidų kontrolė atliekama būtent šiame etape. Sistemoje yra galimybė pamatyti kaip šie būsimų išlaidų dokumentai įtakoja įmonės kontrolinio biudžeto vykdymą. Šis mechanizmas palengvina pinigų srautų prognozavimą, nes informuoja apie užsakymų forma prisiimtus bei ruošiamus prisiimti įsipareigojimus.
 • Pirkimų modulis užtikrina gerą užsakytų prekių pajamavimo kontrolę, pradedant pristatytų prekių priėmimu, jų kokybės kontrole ir užbaigiant atidavimu saugojimui arba naudojimui. Integruotas užklausų bei ataskaitų mechanizmas leidžia atsakingiems asmenims sekti užsakytų prekių pristatymo grafikus, planuoti būsimus bei išaiškinti neatliktus pristatymus.

Gerinkite atsargų kontrolę

Oracle E-Business Suite smulkiam ir vidutiniam verslui padeda aiškiai tvarkyti atsargas, automatizuoti vidinius procesus ir sklandžiai bendradarbiauti su tiekėjais, klientais bei partneriais. Keletas sistemos galimybių pavyzdžių:

 • Atsargų modulis optimizuoja atsargų pirkimus, naudojant įvairius atsargų planavimo metodus. Užsakymo momento (reorder point) ir min-max planavimo metodai padės laiku priimti atsargų atnaujinimo sprendimus, automatiškai sukurs pirkimo ar vidines paraiškas.
 • Atsargų modulis leidžia aprašyti ir naudoti pirkimo, pajamavimo, sandėliavimo, išdavimo, pardavimo operacijose neribotą skaičių matavimo vienetų.
 • Kiekvienai operacijai galima naudoti tiek standartinius, tiek ir kiekvienam produktui unikalius vienetų perskaičiavimo koeficientus.

Vykdykite įsipareigojimus klientams

Oracle E-Business Suite smulkiam ir vidutiniam verslui leidžia matyti viską: nuo užsakymo pradžios ir grafiko sudarymo iki prekių siuntimo. Oracle užsakymų tvarkymo sprendimas užtikrina paslankumą, leidžiantį tenkinti klientų poreikius. Keletas sistemos galimybių pavyzdžių:

 • Užsakymų modulis leidžia kontroliuoti užsakymų vykdymą, nustatant sąlygas, kada užsakymą galima tiesiog įvykdyti, o kada teikia atsakingų asmenų patvirtinimo, taip pat – kas ir kokiomis sąlygomis gali tokius užsakymus tvirtinti. Užsakymų modulis automatiškai pagal aprašytas taisykles kontroliuoja kliento kredito būseną.
 • Užsakymų modulis suteikia galimybę kontroliuoti kiekvieną prekių grąžinimą iš klientų. Skirtingais grąžinimų atvejais – grąžinti, pakeisti, kompensuoti – galima aprašyti skirtingus operacijų atlikimo ciklus. Tokias operacijas galima susieti su juos atitinkančiais pardavimo užsakymais, kliento pirkimo užsakymais, sąskaitomis. Grąžintinas sumas galima perkelti į gautinų sumų modulį bei automatiškai persiųsti informaciją į atsargų modulį apie grįžtančias prekes.

Šis sprendimas skirtas kompanijai, kuri yra

Mikro, Maža, Vidutinė, Didelė

Diegėjas

UAB „CGI Lithuania“
Perkūnkiemio g. 4A, LT-12128 Vilnius
Lietuva
Tel. (8~5) 212 37 12
El. paštas: info.lithuania@cgi.com
http://www.cgilithuania.lt

Atstovas

UAB „CGI Lithuania“
Perkūnkiemio g. 4A, LT-12128 Vilnius
Lietuva
Tel. (8~5) 212 37 12
El. paštas: info.lithuania@cgi.com  
http://www.cgilithuania.lt

Į viršų