Kredis apskaita

Kredis

Aprašymas

Pirkimai:

Modulis, kuriame įvedamos visos pirkimo operacijos pagal pirminius dokumentus: pajamuojamos atsargos į sandėlius, fiksuojamos paslaugos. Formuojamos tiekėjų kortelės, suderinimo aktai.

Pardavimai:

Įmonės prekybos – realizacijos modulis, kuriame įvedami visi pardavimų pirminiai dokumentai, sąskaitos faktūros, formuojamas pirkėjų žurnalas, pirkėjų kortelės, suderinimo aktai. Spausdinami važtaraščiai, sąskaitos – faktūros.

Užsakymų apskaita:

Priimami užsakymai iš pirkėjų, formuojami dokumentai sandeliui. Spausdinamos sąskaitos faktūros pagal suformuotus užsakymus.

Kasos apskaita:

Kasos modulis skirtas kasos operacijų apskaitai. Spausdinama kasos knyga, kasos išlaidų bei pajamų orderiai bei įvairios kitos ataskaitos. Šiame modulyje galima apmokėti konkrečius dokumentus bei vesti avansinę apyskaitą.

Banko apskaita:

Banko apskaitos modulis skirtas bankinių operacijų apskaitai. Spausdinami pavedimai įvairios kitos ataskaitos. Šiame modulyje galima apmokėti konkrečius dokumentus. Programoje leidžiama apskaityti visas įmonėje esančias atsiskaitomąsias sąskaitas.

Debeto pavedimai:

Formuojami debeto pavedimai pagal nustatytus programoje apmokėjimo terminus.

Atsargos:

Tai sandėlių apskaita. Čia formuojami sandėlių apyvartos žurnalai, prekių kortelės. Taip pat vyksta medžiagų nurašymai bei jų perkėlimai įmonės viduje.

Ilgalaikis turtas:

Ilgalaikio turto apskaita ir nusidėvėjimas.

Gamyba

Gyvulių apskaita:

Superkami gyvuliai. Spausdinami gyvulių supirkimo kvitai. Gyvulių supirkimo ataskaitos.

Atlyginimai:

Skaičiuojami įmonės darbuotojų atlyginimai, spausdinami visi SODROS dokumentai ir ataskaitos. Lengvai pritaikoma prie įstatymų pakeitimų.

Atskaitingi asmenys

Griežtos apskaitos dokumentai

Duomenų eksportas į Microsoft Excel lenteles

Pavedimų eksportas į banką

Ryšys su kasos aparatu:

Programoje Kredis yra realizuotas ryšys su kasos aparatu. Kasos aparatai turi turėti galimybę susijungti su kompiuteriu. Šio ryšio pagalba galima perkelti į programą duomenis: kasos operacijos, prekių pardavimai bei taros grąžinimai pagal padalinius (skyrius). Visus importuotus duomenis iš kasos aparato galima programoje analizuoti, gauti atitinkamas ataskaitas. Kaina: 400Lt.

Šis sprendimas skirtas kompanijai, kuri yra

Mikro, Maža, Vidutinė

Gamintojas

UAB "KREDIS"
Pavasario 14-1, 89130 Mažeikiai.
Tel./faks. 844325413
http://www.kredis.lt/
Į viršų