Kokas ir WinKokas

Sąsaja

Aprašymas

Paskirtis

Sistemos paskirtis – komandiruočių ir gaunamos bei siunčiamos korespondencijos registravimas ir apskaita.

 Galimybės

Visi darbai, susiję su ofiso veikla, gali būti žymiai palengvinti, atsisakant dalies dokumentų “popierinio” tvarkymo.

Kompiuterizuotas gaunamos/siunčiamos korespondencijos tvarkymas sumažins darbo laiko sąnaudas ir įgalins išvengti nemalonių incidentų, kylančių dėl darbuotojų neatsakingumo bei palengvins apskaitą.

Kompiuterizuotas komandiruočių tvarkymas sumažins darbo laiko sąnaudas ir įgalins sparčiau spręsti komandiruočių paruošimo, išrašymo ir apskaitos problemas.

Sistemos galimybės:

  • operatyvus informacijos teikimas interesantams;
  • reikalingos informacijos teikimas kitoms su jūsų firma susijusioms organizacijoms;
  • operatyvus informacijos teikimas vadovaujančiam personalui;
  • efektyvus veikiančio lokalinio kompiuterių tinklo išnaudojimas;
  • informacinės duomenų bazės formavimas ir priežiūra;
  • galimybė operatyviai apdoroti gaunamą/išsiunčiamą korespondenciją;
  • operatyvi gaunamos/išsiunčiamos korespondencijos analizė ir jos korekcija;
  • palengvėjusi gaunamos/išsiunčiamos korespondencijos apskaita;
  • operatyvi komandiruočių analizė ir jų korekcija;
  • palengvėjęs komandiruočių išrašymas ir apskaita.
Sistema paprasta ir lengvai įsisavinama, nereikalauja specialaus darbuotojo pasiruošimo darbui su ja.Pagal kliento pageidavimus programą galima papildyti naujomis, klientui reikalingomis funkcijomis.

Šis sprendimas skirtas kompanijai, kuri yra

Mikro, Maža, Vidutinė, Didelė

Gamintojas

UAB "SĄSAJA"
Goštauto 12-423, 2600 Vilnius
Tel./faks.: 8 52 616200, mob. tel. 8 698 23778
El. paštas vadas@sasaja.lt
http://www.sasaja.lt

Diegėjas

UAB "SĄSAJA"
Goštauto 12-423, 2600 Vilnius
Tel./faks.: 8 52 616200, mob. tel. 8 698 23778
El. paštas vadas@sasaja.lt
http://www.sasaja.lt
Į viršų