InfoPIPE

Sąsaja

Aprašymas

Paskirtis

Informacinė sistema skirta įmonėms ir organizacijoms, eksploatuojančioms sudėtingus technologinius vamzdynus. Sistema padeda sekti vamzdynų elementų sąstatą ir jų techninę būklę, laiku įspėja techninį personalą apie pablogėjusią atskirų vamzdynų dalių būklę. Sukurti posistemiai, dalinai pakeičiantys vamzdyno techninį pasą, taip pat skirti automatizuotam vamzdyno techninio paso paruošimui ar jo papildymui, vamzdyno grafinės schemos vaizdavimui kompiuterizuotoje darbo vietoje ar jos išvedimui popieriuje.

Sukurtoji sistema tinka naudoti chemijos įmonių, šiluminių elektrinių ir kitų panašaus pobūdžio įmonių technologinių vamzdynų priežiūrai.

Galimybės

 Pagrindinės sistemos galimybės yra šios:

  • Sistema leidžia įvesti, saugoti ir koreguoti įmonės vamzdynų sąrašą, sugrupuojant juos pagal įmonės cechus ir smulkesnius padalinius – sekcijas, linijas. Sąraše saugomos pagrindinės vamzdyno charakteristikos: darbinė terpė jos slėgis ir temperatūra, atsakingo asmens pavardė, vamzdyno registracijos data ir dokumento numeris.
  • Išsami informacija apie vamzdyno elementus (atskirame sąraše) apima elemento technines bei darbines charakteristikas, o taip pat minimalią informaciją apie elemento padėtį vamzdyne (pvz. atramos atstumas nuo vamzdžio galo).
  • Galimybė greit suskaičiuoti vamzdyne esančios armatūros, vamzdžių ir kitų elementų rūšis bei jų kiekį.
  • Grafinis vamzdyno vaizdavimas aksonometrinėje plokštumoje palengvina vartotojui greit susirasti ir pasižiūrėti dominantį; vamzdyno elementą. Patogi vartotojo sąsaja leidžia didinti norimas vaizdo dalis norimą skaičių kartų ar sumažinti vamzdyno mastelį. Vartotojui paliekama galimybė peržiūrėti pasirinkto schemoje vamzdyno elemento technines charakteristikas neišeinant iš jos. Skaidrių informacinių sluoksnių naudojimas neužkrauna dirbančiojo bereikalinga informacija. Yra galimybė pavaizduoti vamzdyno grafinę schemą popieriuje.
  • Patogus kontrolinių korozijos taškų padėties vamzdyne įvedimo algoritmas leidžia pavaizduoti juos grafinėje vamzdyno schemoje, pririšant prie konkretaus vamzdyno elemento ir darbo su schema metu stebėti pasirinkto kontrolinio taško būsenos dinaminę kreivę bei jos prognozę.
  • Atskira procedūra, naudodamasi kaupiamų kontrolinių korozijos matavimų duomenų baze, leidžia operatyviai nustatyti avarines vamzdynų dalis ar numatyti prognozuojamus avarijai vamzdynus, reikalaujančius remonto artimiausiu metu. Tokiu būdu įmonė gali planuoti remonto darbus iš anksto.
  • Darbas lokaliame kompiuteriniame tinkle leidžia vienu metu informacinės sistemos sukauptais duomenimis naudotis kelių cechų darbuotojams, tuo pat metu administracijai žinoti realiai susiklosčiusią situaciją šiame darbo bare.
  • Programinė įranga sukurta panaudojant patikimą duomenų bazių valdymo sistemą CLARION 2.1, kuri leidžia patogiai ir greitai išspręsti tokio tipo sistemai keliamus reikalavimus, taip pat vienu metu dirbti ir su tekstine, ir su grafine informacija.

Šis sprendimas skirtas kompanijai, kuri yra

Mikro, Maža, Vidutinė, Didelė

Gamintojas

UAB "SĄSAJA"
Goštauto 12-423, 2600 Vilnius
Tel./faks 8 52 616200, mob. tel. 8 698 23778
El. paštas vadas@sasaja.lt
http://www.sasaja.lt

Diegėjas

UAB "SĄSAJA"
Goštauto 12-423, 2600 Vilnius
Tel./faks 8 52 616200, mob. tel. 8 698 23778
El. paštas vadas@sasaja.lt
http://www.sasaja.lt

Atstovas

UAB "SĄSAJA"
Goštauto 12-423, 2600 Vilnius
Tel./faks 8 52 616200, mob. tel. 8 698 23778
El. paštas vadas@sasaja.lt
http://www.sasaja.lt
Į viršų