eApskaita

CGI Lietuva

Aprašymas

Remdamasi LR Finansų ministerijos patvirtinta VSAFAS koncepcija, UAB ,,Affecto Lietuva” paruošė diegimui viešajam sektoriui pritaikytą finansų apskaitos ir atskaitomybės sprendimą – eApskaita. Tai vieningas finansų valdymo ir apskaitos sprendimas, sukurtas standartinio Oracle eBusiness Suite funkcionalumo, skirto viešajam sektoriui, pagrindu, kartu su integruota personalo valdymo, darbo laiko apskaitos ir darbo užmokesčio sistema “Paskata”.

Keletas esminių atitikimo naujiesiems VSAFAS reikalavimams bruožų:

  • Pinigų ir kaupimo principo apskaita vykdoma lygiagrečiai;
  • Vedamos atskiros didžiosios knygos pinigų ir kaupimo principo apskaitai;
  • Automatinis įrašų kūrimas pagal abu principus;
  • Paruoštas daugiau nei 170 ataskaitų, pritaikytų viešajam sektoriui, paketas;
  • Ataskaitose pateikiami visi įsiskolinimai ir įsipareigojimai, įskaitant ir atidėjinius;
  • Ataskaitos rengiamos pagal kaupimo ir pinigų principą.

Be standartinių (būtinų) finansinės apskaitos modulių, sistema turi ir specifinius viešajam sektoriui ir naujiesiems VSAFA standartams pritaikytus modulius:

  • Viešųjų pirkimų;
  • Biudžeto (sąmatų) valdymo;
  • Ilgalaikio turto nuomos;
  • Konsoliduotos finansinės atskaitomybė.

Šis sprendimas skirtas kompanijai, kuri yra

Vidutinė, Didelė

Gamintojas

UAB „CGI Lithuania“
Perkūnkiemio g. 4A, LT-12128 Vilnius
Lietuva
Tel.: +370 52123712
El. paštas: info.lithuania@cgi.com  
http://www.cgilithuania.lt/

Diegėjas

UAB „CGI Lithuania“
Perkūnkiemio g. 4A, LT-12128 Vilnius
Lietuva
Tel.: +370 52123712
El. paštas: info.lithuania@cgi.com
http://www.cgilithuania.lt/

Atstovas

UAB „CGI Lithuania“
Perkūnkiemio g. 4A, LT-12128 Vilnius
Lietuva
Tel.: +370 52123712
El. paštas: info.lithuania@cgi.com
http://www.cgilithuania.lt/
Į viršų