Internetinė “Draudimo” sistema

Saikas

Aprašymas

Internetinė “Draudimo” sistema klientų aptarnavimo procesui suteikia lankstumo ir patogumo: draudimo bendrovės darbuotojas, įgaliotas atstovas ar tarpininkas klientą gali apdrausti bet kurioje vietoje, bet kuriuo metu. Sistema užtikrina duomenų ir programos apsaugą, vartotojams suteikiant atskirus slaptažodžius bei skirtingas teises informacijos įvedimui, peržiūrai, koregavimui. Duomenų apsikeitimui naudojami šifravimo algoritmai, kurie užtikrina persiunčiamos informacijos apsaugą.

Pagrindinės internetinės sistemos savybės bei funkcijos:

 • draudimo sutarčių (polisų) sudarymas (automatinis įmokos paskaičiavimas pagal suvestus duomenis, draudimo pasiūlymo, poliso spausdinimas, įrašymas į duomenų bazę);
 • privalomojo transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės (TPVCA) draudimo sistema (ryšys su Lietuvos, Latvijos, Lenkijos draudikų biurų informacinėmis sistemomis);
 • TPVCA draudimo sutartys ir liudijimai: paprastoji, grupinė sutartys, pasienio sutartis, žalia korta;
 • klientų duomenų įvedimas;
 • ilgalaikiai, trumpalaikiai draudimo polisai;
 • polisai juridiniams, fiziniams asmenims;
 • kompleksinio draudimo (kelios draudimo rūšys viename polise) polisai;
 • draudimo sutarčių nutraukimo, performinimo, pratęsimo ir sugadinimo funkcijos;
 • automatinio polisų pratęsimo funkcija;
 • automatinis transporto priemonių verčių nustatymas;
 • automatinis nekilnojamojo turto verčių nustatymas;
 • draudimo dokumentų blankų numerių tikrinimas pagal blankų apskaitos principus;
 • elektroninių dokumentų ir procesų administravimo sistema;
 • sąskaitų paruošimas ir spausdinimas;
 • apmokėjimų įvedimas;
 • tarpininkų komiso apskaita;
 • sistemos naudotojo veiksmų apribojimo valdymas;
 • draudimo sumų, nuolaidų taikymo, išmokų už žalas limitavimo pagal atskiras naudotojų ir draudėjų grupes modulis;
 • skirtingo pobūdžio draudimo ataskaitų formavimas ir ataskaitų duomenų eksportas į EXCEL, PDF, HTML formatus;
 • duomenų bazėje saugomų duomenų (draudimo sutarčių, draudėjų) paieška pagal kliento laisvai parinktus parametrus;apribojimai dėl duomenų peržiūros pagal vartotojų pavaldumą, hierarchiją (skirtingų skyrių ar įmonių (tarpininkų) darbuotojai gali matyti tik savo skyriaus ar įmonės duomenis);
 • greita ir patogi polisų ir apmokėjimų duomenų eksporto procedūra importui į draudimo brokerių apskaitos sistemas;
 • žalų registravimas;
 • elektroninių laiškų išsiuntimas;
 • išorinių dokumentų prisegimas prie poliso;
 • dokumentų PDF kopijų saugojimas ir peržiūra;
 • komunikacijų su klientais administravimo modulis (komunikacijų registravimas, administravimas, užduotys sistemos vartotojams, automatiniai priminimai);
 • kliento lojalumo, draudimo objekto drausmingumo skaičiavimas pagal Užsakovo pateiktas formules, daugybę rodiklių, su galimybe nustatyti kiekvieno rodiklio palyginamąjį svorį;
 • nepageidaujamų (padidintos rizikos) asmenų ir draudimo objektų registracija ir draudimo apribojimai jiems.

Šis sprendimas skirtas kompanijai, kuri yra

Mikro, Maža, Vidutinė, Didelė

Gamintojas

UAB "Saikas"
Kalvarijų g. 125, LT-08221 Vilnius, Lietuva
Tel.: +370 52304802
El. paštas: info@saikas.lt
www.saikas.lt
Į viršų