Draudimas

Saikas

Aprašymas

Informacinė sistema “Draudimas” – draudimo verslo valdymo sistema, atitinkanti draudimo bendrovių poreikius tvarkant draudimo apskaitą, administruojant žalas, kaupiant ir efektyviai apdorojant informaciją apie sutartis su draudėjais, tarpininkais, perdraudikais.

Informacinė sistema “Draudimas” integruojama su apskaitos ir verslo valdymo sistema “Saikas’W”, todėl užtikrinamas pastovus abipusis ryšys (tiesioginiame “on line” arba paketiniame režime) tarp įmonės draudimo ir buhalterinės apskaitos sistemų, užtikrinamas duomenų vientisumas, mažinamos darbo laiko sąnaudos. Sistema palaiko transakcijų vykdymą (duomenų importą, eksportą) ir su kitomis apskaitos ir verslo valdymo sistemomis.

Informacinė sistema “Draudimas” sukurta naudojant duomenų bazių valdymo sistemą “SYBASE SQL ANYWHERE” ir programavimo bei duomenų apdorojimo paketą “POWER BUILDER”.

Sistema pasižymi ypatingu lankstumu tiek sistemos naudojimo, tiek administravimo atžvilgiu. IS “Draudimas” realizuota daugiau nei 150 įvairių ataskaitų lietuvių, anglų, latvių bei lenkų kalbomis.

Pagrindinės sistemos savybės bei funkcijos:

 • ne gyvybės, gyvybės draudimo polisų duomenų ir normatyvų įvedimas, koregavimas ir tvarkymas;
 • prašymų draudimo sutarčiai sudaryti, perdraudimo sutarčių ir perdraudimo dokumentų (slipų), banko, kasos, kitų sąskaitų pirminių duomenų įvedimas, užpildytų dokumentų spausdinimas;
 • statistinės ataskaitos draudimo priežiūros komisijai;
 • draudimo polisų įvedimas ir spausdinimas nutolusiuose taškuose terminalinio ryšio ir Internetinio modulio dėka;
 • tiesioginio draudimo įmokų, techninių atidėjinių, komisinių, draudimo ir buhalterinių skolų, uždirbtų pajamų skaičiavimas, analizė ir valdymas nacionaline bei užsienio valiuta;
 • perdraudimo įmokų, techninių atidėjinių, komisinių, buhalterinių skolų skaičiavimas, analizė ir valdymas;
 • obligatorinio perdraudimo dokumentų (slipų) automatinis formavimas, fakultatyvinio perdraudimo dokumentų (slipų) įvedimas, apskaita, valdymas ir duomenų analizė;
 • įvykių registracija, žalų apskaita ir analizė, regreso apskaita, mokėjimo skolų analizė ir valdymas;
 • komisinių sąnaudų paskirstymas pagal pasirašytas įmokas;
 • polisų nutraukimo, performinimo, pratęsimo apskaita, duomenų analizė ir valdymas;
 • draudimo apskaitos duomenų jungimas prie buhalterinio balanso duomenų (Didžiosios knygos), duomenų jungimo auditas;
 • draudimo polisų blankų apskaita, duomenų analizė ir valdymas (blankų pajamavimas, vidinis perdavimas, nurašymas, sugadinimas, grąžinimas ir pan.);
 • mokėjimo pavedimų, apmokėjimo kortelių duomenų, gautų iš išorinių informacinių sistemų, automatinis prijungimas prie informacinės sistemos “Draudimas” duomenų lentelių, duomenų jungimo auditas;
 • draudėjų skolų valdymo modulis, pranešimų apie nesumokėtas įmokas generavimas;
 • draudimo įmokos paskaičiavimas tarifikavimo sistemos pagalba (virš trisdešimt draudimo sutarties ar draudimo objekto parametrų, kuriais vadovaujantis galima paskaičiuoti draudimo įmoką);
 • rizikos akumuliacijos pagal apdrausto objekto adresą paskaičiavimas;
 • interaktyvių ataskaitų paruošimas, analizės duomenų grafinio atvaizdavimo formos pasirinkimas, grafikų – diagramų spausdinimas;
 • duomenų eksportas iš ataskaitų, duomenų peržiūrėjimo langų į EXCEL, PDF, dBase, HTML ir kitus formatus, paskaičiuotų ataskaitų išsaugojimas PSR formatu;
 • didelis ataskaitų, užklausų įvykdymo greitis (0.5 mln. polisų 10000 puslapių ataskaitos formavimo laikas – iki 10 minučių);
 • naudotojo darbo su duomenimis auditas (kas, kada įvedė arba koregavo duomenis);
 • sistemos naudotojo veiksmų apribojimo valdymas;
 • galimybė prisegti dokumentus (“attachment”) prie draudėjo, draudimo poliso ir įvykių bylos išklotinių (pvz. prisegama nuotrauka, lentelė ar kitas dokumentas);
 • sistemos daugiakalbiškumas (lietuvių, anglų, latvių, lenkų kalbos).

UAB “Saikas” užtikrina reguliarius informacinės sistemos “Draudimas” atnaujinimus, patobulinimus, klientų konsultacijas, teikia pasiūlymus dėl darbo efektyvumo gerinimo.

Šis sprendimas skirtas kompanijai, kuri yra

Mikro, Maža, Vidutinė, Didelė

Gamintojas

UAB "Saikas" 
Kalvarijų g. 125, LT-08221 Vilnius, Lietuva
Tel.: +370 52304802 
Tel./faks.: +370 52304801 
El. paštas: info@saikas.lt
www.saikas.lt
Į viršų