DB Apskaita

DB Topas

Aprašymas

DB Apskaita yra įmonės veiklos dokumentų registravimo ir ataskaitų formavimo sistema, skirta buhalterijos darbui kompiuterizuoti. Galima įvesti ir saugoti finansinės ūkinės veiklos duomenis, juos apdoroti, sisteminti pagal finansų apskaitoje priimtas taisykles.

Visus dokumentus ir ataskaitas galima peržiūrėti, spausdinti arba eksportuoti į MS Windows naudojamas duomenų apdorojimo programas MS WORD, MS EXCEL ir kt. Didelė pagalbinių nustatymų įvairovė praplečia standartinės buhalterinės apskaitos rėmus. Visus šiuos papildomus nustatymus gali sukurti, papildyti ar keisti pats vartotojas.

DB Apskaita sudaryta iš atskirų tarpusavyje suderintų modulių. Šie moduliai integruoti į vieną bendrą komplektą ir leidžia gauti apibendrintus rezultatus.

Sandara (moduliai):

1. Pagrindinis modulis tai DB valdymo, žinynų visuma, ataskaitų generatorius.

2. Materialinių vertybių (sandėlio) apskaita, tai trumpalaikio turto likučių ir judėjimo kiekinė ir suminė apskaita pagal kiekvieną materialiai atskaitingą asmenį, sandėlį ar visą įmonę. Vertybių pajamų/ išlaidų kiekinės ir suminės suvestinės per laikotarpį skaidant jį į sulkesnius periodus.

3. Piniginių lėšų apskaita tai pinigų apskaita pagal kiekvieną sąskaitą banke ar kasą bei pas atskaitingus asmenis. Valiutos apskaita pagal valiutas ir atitikmenį litais.

4. Ilgalaikio turto apskaita tai ilgalaikio turto priemonių judėjimo apskaita ir amortizacinių atskaitymų skaičiavimas bei ataskaitos.

5. Atlyginimai tai įmonės darbuotojų priskaitymų / atskaitymų, pajamų mokesčio, socialinio draudimo ir kitų sumų skaičiavimas ir ataskaitos.

6. Atsiskaitymai tai atsiskaitymų su pirkėjais, tiekėjais, kitomis organizacijomis bei darbuotojais žiniaraščiai ir ataskaitos.

Vienoje programos DB Apskaita darbo vietoje galima vesti vienos ar kelių atskirų įmonių buhalterinę apskaitą.

Šis sprendimas skirtas kompanijai, kuri yra

Mikro, Maža, Vidutinė

Gamintojas

UAB "DB Topas"
Laisvės al. 6-2, Kaunas 44215
Tel.: +370 37222459, faks.: +370 3722119
El. paštas: dbtopas@dbtopas.lt
http://www.dbtopas.lt
Į viršų