CS DOKAS

Pralo

Aprašymas

Modulinė dokumentų apdorojimo sistema CS DOKAS, atitinka visus LR įstatymų keliamus dokumentų tvarkymo ir apskaitos reikalavimus.

Sistemos funkcijos apima organizacijos dokumentų apdorojimo ciklą: registraciją, skirstymą adresatams, rezoliucijų rašymą, vykdymo terminų ir būdų nurodymą, vykdymo eigos sekimą, pavadavimo ir dokumentų derinimo funkcijos realizavimą, dokumentų saugojimą bei jų paiešką naudojant įvairius kriterijus.
Pilnai automatizuodamas darbo su dokumentais procesus įmonėje, CS DOKAS palengvina įmonės dokumentų valdymą, supaprastina reikiamos informacijos suradimą, padeda organizuoti pavaldinių darbą, optimizuoti vidinius procesus bei apdoroti kasdieninę informaciją.

Sistema gali būti naudojama visose įmonėse ar organizacijose, kuriose reikia laiku atsakyti į gautus raštus, patogiai ir greitai ruošti naujus bei naudotis turimais dokumentais ir kontroliuoti vykdomų procesų eigą. Be to, CS DOKAS nesudėtingai ir lanksčiai konfigūruojama bet kurios organizacijos poreikiams. Taip pat, gali būti integruota su Pralo specialistų sukurta personalo ir darbo užmokesčio sistema.

Pagrindiniai CS DOKAS moduliai:

Administravimo modulis. Sistemos parametrų nustatymas: organizacijos rekvizitų, saugumo lygmens, sisteminių parametrų, rūšiavimo raktų, ryšių su kitais paketais nustatymas.

Registravimo (bazinis) modulis. Sukuriamas dokumentų rūšių hierarchinis sąrašas, atitinkantis organizacijoje naudojamą skirstymo metodologiją. Registruojami gauti, siunčiami, vidaus dokumentai (galimi atskiri porūšiai) bei  sutartys. Dokumentai gali būti įtraukiami iš failinės sistemos arba skanuojami. Registruotų dokumentų paieška atliekama vartotojams susikuriant užklausų specifikacijas (filtrus). Spausdinami dokumentų registracijos žurnalai ir analitinės ataskaitos.

Vykdytojų modulis. Vartotojas informuojamas apie jam adresuotus arba vykdymui paskirtus dokumentus. Matoma dokumentų vykdymo eiga ir vykdymo būsena. Yra galimybė keisti dokumento įvykdymo terminus. Kiekvienas adresatas gali paskirti naujus, keisti arba šalinti savo paskirtus adresatus ir vykdytojus, todėl ši seka gali būti pakankamai ilga. Dokumentas laikomas įvykdytu, kai visi adresatai ir vykdytojai jį įvykdė.

Sistema turi papildomą dokumentų derinimo funkciją, leidžiančią atlikti elektroninį dokumentų apdorojimą. Tai apima: dokumento teksto paruošimą arba ruošinių panaudojimą, teksto derinimą, dokumento pasirašymą ir registravimą.

Šis sprendimas skirtas kompanijai, kuri yra

Mikro, Maža, Vidutinė, Didelė

Gamintojas

UAB "Pralo"
Geležinio Vilko g. 18A, LT-08104 Vilnius
Tel.: +370 52301110
El. paštas: info@pralo.eu  
http://www.pralo.eu/

Diegėjas

UAB "Pralo"
Geležinio Vilko g. 18A, LT-08104 Vilnius
Tel.: +370 52301110
El. paštas: info@pralo.eu
http://www.pralo.eu/
Į viršų