CENTAS

EDLONTA

Aprašymas

Materialinių vertybių ir buhalterinės apskaitos programa “CENTAS”

Materialinių vertybių ir piniginių lėšų apskaita:

 • Pirkimai – pardavimai.
 • Mokėjimo dokumentų registravimas.
 • Atsiskaitymų apskaita. Faktoringas.
 • Kasos ir banko apskaita.
 • Neribotas sandėlių skaičius. Vidiniai judėjimai. Sandėlio likučių inventorizacija.
 • Paslaugų pardavimas. Suteiktų paslaugų registravimas. Automatinis sąskaitų generavimas.
 • Kainininkų spausdinimas. Kainų grupių sudarymas. Individualių kainų nustatymas atskiriems pirkėjams. Etikečių spausdinimas pagal pirkimo dokumentą.
 • Išankstinės sąskaitos. Sąskaitų faktūrų išrašymas pagal išankstines sąskaitas.
 • Užsakymų tiekėjams spausdinimas.
 • Užsakymų priėmimas ir kontrolė, prekių rezervavimas.
 • Prizinių taškų skaičiavimas ir panaudojimas.
 • Banko pavedimų eksportas į banko programą.
 • Pirminės pakuotės ataskaita pasirinktam laikotarpiui.

Gamyba:

 • Kalkuliacinės kortelių sudarymas ir spausdinimas.
 • Serijinių gaminių pajamavimas pagal kalkuliacines korteles.
 • Vienetinių kalkuliacijų sudarymas.
 • Vienetinių gaminių pajamavimas.
 • Medžiagų poreikio apskaičiavimas ir medžiagų rezervavimas.
 • Atliktų darbų registravimas pagal darbuotojus.

Sąskaityba:

 • Sąskaitų planas.
 • Operacijų žurnalas.
 • Pajamų ir sąnaudų sąskaitų automatinis uždarymas.
 • Vienkartiniai ir periodiniai skaičiavimai.
 • Balansas. Pelno ir nuostolių ataskaita.
 • Didžioji knyga. Sąskaitos apyvartos žiniaraštis.

Darbo užmokestis:

 • Darbo užmokesčio skaičiavimas pagal mėnesinį arba valandinį atlyginimą.
 • Darbo užmokesčio skaičiavimas pagal nustatytą darbo grafiką. Pastovių ir slankiojančių grafikų nustatymas.
 • GPM skaičiavimas pagal nurodytą pagrindinį tarifą.
 • Tabelio pildymas. Darbo laiko žiniaraščio bei darbo grafiko spausdinimas.
 • Įvairių rūšių atostogų ir nedarbingumo įvedimas.
 • Vienkartiniai ir periodiniai priskaitymai.
 • Vienkartiniai ir periodiniai išskaitymai.Ataskaitos Sodrai (1-SD, 2-SD, SAM). Formų paruošimas el. formate.
 • Forma FR0573, Išmokėtų išmokų ir GPM pažyma.
 • Įvairios priskaitymų ir išskaitymų ataskaitos, žiniaraščiai.
 • Karo prievolininkų apskaita.

Ilgalalaikis turtas:

 • Ilgalaikio turto kortelės.
 • Nusidėvėjimo skaičiavimas kas mėnesį arba pusmečio metodu.
 • Ilgalaikio turto pirkimas, pardavimas, remontas, nurašymas, perdavimai į kitą padalinį arba kitam atsakingam asmeniui.
 • Ilgalaikio turto inventorizacijos aktas ir kitos ataskaitos.

Papildomų įrenginių palaikymas:

 • Brūkšninių kodų skaitytuvai.
 • Duomenų kaupiklis CASIO DT-900, CASIO DT-930. Prekių sąrašo įkrovimas. Pirkimų bei inventorizacijos duomenų nuskaitymas. Pardavimų dokumentų įkėlimas į SF ir pardavimus gyventojams.
 • Duomenų kaupiklis CASIO DT-X5. Prekių sąrašo įkrovimas. Pirkimų bei inventorizacijos duomenų nuskaitymas. Pardavimo dokumentų paruošimas.
 • Duomenų kaupiklis Datalogic Wizard F742. Inventorizacijos duomenų nuskaitymas.
 • Kasos aparatas ELCOM EURO 2000 Alpha T (prekių likučiai mažinami kvito spausdinimo metu).
 • Kasos aparatai DATECS MP-500, MP-500T, MP-56 (prekių sąrašo eksportas į kasos aparatų aptarnavimo programą WinNet, kvito spausdinimas per Cashfile programą arba mp.dll).
 • Kasos aparatas FASY (prekių sąrašo eksportas į kasos aparatą ir kvito spausdinimas. Likučių eksportas į kasų serverį ir pardavimų importas).
 • Fiskaliniai blokai POS SA-97 ir POS ST-05 (prekių likučiai mažinami kvito spausdinimo metu; prekių sąrašo įkrovimas ir pardavimų importas per Poslink).
 • POS kasos aparatų specializuota pardavimų programa ABCPOS (prekių sąrašo įkrovimas ir pardavimų importas).
 • Fiskalinis blokas FP-1000 (prekių likučiai mažinami kvito spausdinimo metu).

Papildomų programinių paketų palaikymas:

 • R-Keeper – pirkimų importas suminę išraišką iš R-Keeper Storehouse, pardavimų gyventojams importas.

Kitos galimybės:

 • Vartotojų slaptažodžiai ir apribojimai.
 • Rezervinis duomenų kopijavimas.
 • Darbas tinkle.

Šis sprendimas skirtas kompanijai, kuri yra

Mikro, Maža, Vidutinė

Gamintojas

UAB "EDLONTA"
Smolensko 6-403 ("Skrajos" verslo centras), LT-03201 Vilnius
Tel.: +370 69949562
El. paštas: pardavimai@edlonta.lt
http://www.edlonta.lt
Į viršų