BUSREG – Įmonių registravimo platforma

NRD

Aprašymas

Dalyvaudami įvairių pasaulio šalių verslo registravimo reformose bei kurdami skirtingoms teisinėms bazėms bei valstybių poreikiams pritaikytus verslo registravimo sprendimus, sukaupėme didelę šios srities žinių bazę. Visa tai pritaikėme sukurdami tarptautiniu mastu išbandytą įmonių / juridinių asmenų registravimo platformą – BUSREG. Platforma leidžia ne tik greitai užsakovui pasiūlyti veikiantį sprendimą, bet taip pat lengvai pritaikyti srities procesus skirtingų šalių poreikiams. Ji gerina paslaugų prieinamumą ir efektyvumą verslo įmonėms bei investuotojams.
BUSREG teikia bazines šios dalykinės srities registro paslaugas, ant kurio viršaus galime sukurti galutinį sprendimą, pritaikytą specialiems užsakovo poreikiams ar teisinei bazei. Galutinis spendimas taip pat turi pakankamai lankstumo pritaikyti jį nuolat atsirandantiems poreikiams:
• Keisti proceso logiką be programavimo žinių;
• Sukurti naujus dinaminius šablonus ir formas;
• Analizuoti duomenis;
• Sukurti naujas duomenų ataskaitas;
• Greitai integruoti sprendimą su išorinėmis sistemomis ar duomenų šaltiniais;
• Stebėti registro audito žurnalą ir naudotojų atliktus veiksmus.

Platforma teikia tokias pagrindines funkcijas, pritaikytas dviems pateikimo scenarijams (el. savitarnos būdu ir fiziškai per įstaigą ir tarnautojų portalą):
• Įmonių / juridinių asmenų registravimas (įmonių pavadinimai, viešosios įstaigos, privačios įmonės, individualios įmonės, užsienio kompanijos ar filialai bei kiti pagal valstybės teisinį reguliavimą egzistuojantys įmonių tipai),
• Įmonių / jų pavadinimų paieška, unikalumo patikra, pavadinimų rezervacija,
• Įmonių rekvizitų ar pagrindinės informacijos keitimas,
• Įmonių išregistravimas ir atkūrimas,
• Įmonių perregistravimas išskaidant ar apjungiant,
• Periodinių teikiamų ataskaitų registravimas,
• Skolų ir kitų mokestinių įsipareigojimų valdymas,
• Kasmetinių administravimo mokesčių valdymas.

Platformos “Self Servie Portal” naudotojai:
• Įmonių vadovybė,
• Įmonių bendrasavininkai,
• Valstybinės institucijos,
• Vieši lankytojai.

Platformos “Back Office Portal” naudotojai:
• Organizacijos / registro personalas.
Plačiau – www.nrd.lt

Privalumai

Platformos teikiama nauda:
• Panaudojant jau egzistuojančią platformą, kliento sistemos kūrimo procesas yra žymiai pigesnis ir trumpesnis, tokiu būdu sistema greitai paleidžiama į gamybinę aplinką;
• Kompiuterizuotai paskirstant užduotis ir centralizuotai dalinantis informacija pagerinamas institucijos darbo efektyvumas; • Padidintas savitarnos paslaugų lygis sumažina administracines išlaidas naudotojams;
• Leidžia greitai ir patogiai suteikti valstybines paslaugas piliečiams (G2C) ir verslui (G2B);
• Oficialus registras įgalina susijusios informacijos, reikalaujamos pagal vietinius įstatymus, centralizuotą registravimą ir trečiosioms šalims suteikia viešą prieigą prie šios informacijos;
• Į paslaugas orientuota SOA architektūra leidžia lengvai įgyvendinti naujus su laiku atsirandančius reikalavimus ar pridėti prie sprendimo naujų funkcijų;
• Integracinės paslaugos suteikia galimybę dalintis duomenimis tarp skirtingų registrų ar sistemų užtikrinant duomenų integralumą;
• Platforma lengvai plečiama iki integruoto kelių susijusių registrų sprendimo;
• Du pagrindiniai dokumentų pateikimo scenarijai gali būti lengvai pritaikyti pagal šios paslaugos brandumo lygį ar organizacijos poreikius:
- el. būdu per savitarnos "Self Service Portal";
- fiziškai per įstaigą - tarnautojų "Back Office Portal".

Šis sprendimas skirtas kompanijai, kuri yra

Didelė

Gamintojas

UAB "NRD Systems"
Gynėjų g. 14, LT-01109, Vilnius
Tel.nr : + 370 5 231 0731
El. paštas: sales@nrd.lt
www.nrd.lt

Diegėjas

UAB "NRD Systems"
Gynėjų g. 14, LT-01109, Vilnius
Tel.nr : + 370 5 231 0731
El. paštas: sales@nrd.lt
www.nrd.lt
Į viršų