BSS Pensijų Ir Investicinių Fondų Valdymas

BSS

Aprašymas

Pensijų fondo valdymo sistema yra produktas, kuris naudojamas valdyti vartotojų pensijų fondus. Sistema apima pagrindines funkcijas, kurių reikia fondų valdymui, tokias kaip klientų informacija, sutartys, fondų apskaita ir pan.
Sistema turi klientų portalą, kuris skirtas Pensijų fondo vartotojams. Portale vartotojai mato informaciją apie savo sutartis, sukauptą turtą ir pan..
PSI yra WWW sąsaja pagrįsta sistema, prie kurios prieiti gali tik registruoti vartotojai.
Palaikomos sąsajos su šiomis sistemomis:
– SwedbankSEB – tiesioginio debeto pavedimai,
– OpusCapita – tiesioginio debeto pavedimai, laiškai siunčiami paštu,
– VMI – ataskaitų siuntimas,
– Sodra – antros pakops sutarčių informacija, mokėjimo žiniaraščiai,
– Omnitel – SMS siuntimai,
– Lietuvos Banku – valiutų kursų importas.

 

Pensijų ir Investicinių fondų valdymo (PSI) sistemos moduliai:

Klientai.

Šis modulis apima šias savybes: klientų peržiūra, klientų paiešką ir filtravimą, naujo kliento sukūrimą, klientų redagavimas. Galimi skirtingi klientų tipai: privatūs asmenys, kurie ketina padidinti pensijas investuodami į tam tikrą fondą, ir kompanijos, kurios investuoja į fondą, taip didindamos savo darbuotojų pensijas. Privatus asmuo gali būti tiek Lietuvos, tiek užsienio valstybės pilietis. Saugomi ne tik pagrindiniai kliento kontaktiniai duomenys, bet galima nurodyti ir susijusius klientus (giminaičius) ar įmonę (darbdavį), bei papildomus kontaktus. Kliento kortelėje pateikiamas visas kliento sutarčių sąrašas. Taip pat galima nurodyti kliento banko sąskaitos numerį ar prisegti su klientu susijusį dokumentą.

 Sutartys.

Modulis apima šias savybes: sutarčių peržiūrą, sutarčių paiešką bei paieškos filtrus, naujos sutarties sukūrimą, sutarčių redagavimą, sutarčių statusus, sutarčių statusų seką. Sutartys, priklausomai pagal fondus, gali būti trijų tipų:
– 2-os pakopos pensijų fondai. Įmoka šiai sutarčiai gaunama iš VSDF.
– 3-ios pakopos pensijų fondai. Klientas savo lėšomis papildomai kaupia pensijai. Įmokas gali mokėti tiek pats klientas, tiek jo giminaitis ar darbdavys. Periodinėms įmokoms gali būti naudojamas tiesioginis debetas.
– Investiciniai fondai.
Prie kiekvienos sutarties pateikiamos su ja susijusios operacijos. Kiekviena gauta įmoka – pirkimas, o išmoka – Pardavimas. 2-os pakopos išmokos atliekamos tik gavus VSDF patvirtinimą. 3ios pakopos fonduose galimas dalinis arba pilnas lėšų atsiėmimas. Klientas turi galimybę pakeisti investavimo fondą tiek pensijų kaupimo bendrovės viduje, tiek pereiti į kitą pensijų kaupimo bendrovę.

 Fondai.

Modulis apima šias savybes: fondų peržiūrą, fondų paiešką, naujo fondo sukūrimą, fondų redagavimą. Kiekvienam fondui galima nurodyti skirtingus mokesčių dydžius. Šiuo metu turime šiuos mokesčius, naudojamus fondo veikloje ir GAV skaičiavimuose:
– Startinis mokestis – taikomas nuo gautos įmokos, ribotą laikotarpį iki maksimalios sumos, netaikomas atėjimams ir vidiniams perėjimams.
– Įmokos mokestis – taikomas nuo gautos įmokos, netaikomas atėjimams ir vidiniams perėjimams.
– Išėjimo mokestis – taikomas pereinant į kitą pensijų kaupimo bendrovę.
– Dalinio lėšų atsiėmimo mokestis.
– Audito mokestis – metinė suma išdalinama visų metų darbo dienoms po lygiai ir kiekvienos apskaitos dienos uždarymo metu yra užregistruojama tos dienos dalis.
– Depozitoriumo mokestis – gali būti skaičiuojamas dviem būdais: pagal sutarties turimą turtą arba % nuo fondo GAV.
– Valdymo mokestis – skaičiuojamas detalizuojant pagal sutarties turimą turtą ir pritaikius mokesčio dydį.
– Sėkmės mokestis – taikomas, jei fondo vieneto vertė yra aukštesnė nei iki šiol buvusi didžiausia fondo vieneto vertė.
Fondui privaloma priskirti bent vieną banko sąskaitą. Statistikoje pateikiama fondo vieneto kaina, jos pokytis per nurodyta laikotarpį atvaizduojamas grafike.

Apskaita.

Modulis skirtas buhalterinės apskaitos ir investicinio portfelio valdymui bei ataskaitų generavimui. Modulis apima šias sritis: sąskaitų planas, mokėjimai, operacijos, apskaitos kodai, turto grupės, turtas, turto vertė, vertybiniai popieriai, ataskaitų kūrimas.
Mokėjimai. Suimportavus išrašą iš banko mokėjimai gali būti suvykdomi automatiškai. Sistema atitinkamai priskiria įmokas atrinkdama pagal sutarties numerį arba kliento asmens kodą. Mokėjimai iš Sodros arba tiesioginio debeto pavedimai apdorojami pagal gautus žiniaraščius. Jei mokėjimo nepavyko apdoroti automatiškai, vartotojas turi galimybę pavedimą suvykdyti rankiniu būdu, patikslindamas informaciją ar operacijos tipą.
Rankinės operacijos vykdomos naudojantis galiojančiais operacijų šablonais. Operacijų šablonuose galima susikurti reikiamos operacijos šabloną pvz. turto pirkimas, nurodant dalyvaujančias sąskaitas, apskaitos kodus. Galima nusirodyti reikiamą skirtingų sąskaitų ar apskaitos kodų kiekį, nuimti/uždėti operacijos galiojimo požymį.
Apskaitos kodai. Kuriant naujas rankines operacijas, galima susikurti ir reikiamą apskaitos kodą.
Turto grupės. Sistemoje turto grupės naudojamos investicinio portfelio sudarymui. Kiekvienam fondui yra sukuriamos turto grupės, pagal kurias skirstomas turtas: NVP, VVP, KIS ir pan.
Turtas. Modulis naudojamas fondo investicinio portfelio valdymui ir apima šias funkcijas: fondo turto registravimą, redagavimą, trynimą ir peržiūrą. Kiekvienam naujam turtui sukuriama turto kortelė, o jai priskiriamas atitinkamas vertybinis popierius (pagal ISIN). Pagal turto tipą supildomi reikiami atributai. Turto kortelėje taip pat galite matyti visas su šiuo turtu susijusias operacijas bei turto kainas, jų pokyčius.
Vertybiniai popieriai. Taip pat kuriami pagal atitinkamą turto tipą. Turto kainos gali būti importuojamos iš atitinkamu formatu pateikto failo arba suvedamos rankiniu būdu. Turto vertės pokytis dėl kainos ir turto vertės pokytis dėl valiutos yra paskaičiuojami automatiškai apskaitos dienos uždarymo metu. Taip pat ir VP pardavimo pelnas/nuostolis yra apskaičiuojamas ir atitinkamai užregistruojamas dienos uždarymo metu.
Ataskaitos. Galimybė generuoti ataskaitas skirtas VMI ir VPK, taip pat metines arba ketvirtines ataskaitas klientams. Klientų informacijos ataskaitos įvairiais pjūviais: sąrašas pagal agentus, vėluojančių įmokų, Tiesioginio debeto ataskaita ir pan. Apskaitoje naudojamos ataskaitos: Sąskaitų likučių ataskaita, GAV statistika, VP pirkimai ir pardavimai ir pan.

Administravimas.

Modulis skirtas sistemos vidinio bei kliento portalų valdymui. Modulis apima šias sritis:  naudotojo personalūs nustatymai, sistemos naudotojų, pranešimų šablonų, procesų ir darbo kalendoriaus valdymas.
Naudotojai. Naudotojų galimybės darbui su kiekvienu moduliui ir atitinkamais veiksmais priklauso nuo naudotojui priskirtos rolės ir jos teisių. Visi sistemos naudotojai yra priskiriami atitinkamai rolei, pagal savo pareigybę ar atliekamus veiksmus. Kiekviena rolė turi nustatytus teisių rinkinius konkrečiai sistemos sričiai, kokius veiksmus gali/negali atlikti, kokią informaciją matyti, koreguoti ir pan.
Pranešimai. Siunčiami pranešimai gali būti el.paštu, sms arba paštu. Pranešimų šablonai gal būti redaguojami. Pranešimai taip pat gali būti siunčiami arba ne pagal atitinkamus nustatymus procesuose arba sistemos nustatymuose nurodytas datas, laikotarpį.
– Darbo kalendorius. Darbo kalendorius skirtas tam, kad vartotojai matytų, kada yra darbo dienos ir laisvadieniai. Ne darbo dienomis gali būti draudžiamos tam tikros operacijos, pvz. naujų sutarčių registravimas. Matyti ir redaguoti darbo kalendorių gali vartotojai, kurie turi nustatytas teises.

GAV skaičiavimas.

Fondo GAV apskaičiuojama vykdant apskaitos dienos uždarymo procesą kiekvienam fondui atskirai. Apskaitos dienos uždarymo metu atliekami veiksmai:
– Pradėti dienos uždarymą – patikrinama ar visi tos dienos mokėjimai yra apdoroti ir ar visiems turimiems VP yra nurodytos kainos, bei valiutos kursai. Valiutos kursai yra automatiškai importuojami iš Lietuvos banko.
– Perskaičiuoti turto vertes – perskaičiuojamos turto vertės pagal naujas kainas bei valiutos kursus.
– Perskaičiuoti kaupiamas palūkanas – apskaičiuojamos palūkanos turimam turtui.
– Apskaičiuoti kaupiamus mokesčius – apskaičiuojami mokesčiai (audito, depozitoriumo, valdymo ir kt.)
– AD GAV / Vieneto vertė – apskaičiuojama tarpinė GAV vertė, prieš įmokų/išmokų apdorojimą.
– Vykdyti paraiškas – apdorojamos gautos įmokos ir užregistruotos išmokos.
– Pranešti vartotojams apie įmokas – išsiunčiami pranešimai klientams ne tik apie gautas įmokas, bet ir pakeistus sutarties statusus ir kt. Pranešimai gali būti siunčiami tiek el.paštu, tiek SMS.

Šis sprendimas skirtas kompanijai, kuri yra

Maža, Vidutinė, Didelė

Gamintojas

UAB "BSS IT"
V. Krėvės pr. 26A, LT-50412 Kaunas
El. paštas: info@bss.biz
http://www.bss.biz/
Į viršų