Labbis Bonus

Labbis

Aprašymas

Labbis Bonus  – žmogiškų resursų valdymo sistema, kuri gali būti pritaikyta tiek mažoms, tiek stambioms įmonėms ar įstaigoms; tiek įprastinės, tiek ir specifinės veiklos poreikiams, siekiant minimizuoti personalo skyriaus darbuotojų darbo sąnaudas, supaprastinti rutinines operacijas ir padidinti jų efektyvumą bei pateikti įmonės vadovams patikimą, savalaikę ir kokybišką informaciją sprendimams priimti. Labbis Bonus Modulis pilnai integruojamas su finansų valdymo sistema Labbis 4.

Sistema susideda iš savarankiškų bei tarpusavyje integruotų komponenčių:

  • Darbo laiko apskaita. Darbo laiko modulis skirtas darbo laiko apskaitos žiniaraščio pildymui ir darbo grafikų valdymui. Jis integruojamas su kitomis Labbis Bonus komponentėmis (darbo užmokesčio, savitarnos ir personalo moduliais), taigi darbo laiko apskaitos žiniaraštis automatiškai užpildomas pagal kalendoriuje nustatytas darbo, poilsio, švenčių ir prieššventines dienas, informaciją, įvestą Darbo užmokesčio modulyje (darbo dienų skaičius per savaitę, darbo valandų skaičius per dieną), darbuotojui priskirtą darbo grafiką, darbo užmokesčio posistemėje įvestą informaciją apie atostogas, nedarbingumą, nėštumo ir gimdymo atostogas ir kt.
  • Darbo užmokestis. Šiame modulyje automatiškai skaičiuojami atlyginimai, įvairūs priskaitymai ir atskaitymai (skaičiavimo formulės aprašomos pagal jūsų įmonės poreikį). Priskaitymų/atskaitymų sąrašas lengvai papildomas trūkstamais priskaitymo/atskaitymo tipais. Vykdant atlyginimų, atostoginių išmokėjimų ar kitus skaičiavimus, sumos gali būti išskaidomos pagal fondus, projektus, programas, tikslus, operacijų grupes ir kitus numatytus raktus.
  • Personalo apskaita ir valdymas. Personalo valdymo modulyje fiksuojama visa reikiama informacija apie etatus (etatų sąrašas, aprašymas, kitimo istorija, įvairi etatų analizė ataskaitų pavidalu: laisvi ir užimti etatai, etatų informacija, valdymo struktūra, darbuotojų atitikimas reikalavimams, darbo sąlygų sulyginimas). Gali būti saugoma informacija apie potencialius darbuotojus, vykdoma darbuotojų atranka. Sistemoje galima vesti darbuotojų darbo vertinimo registrą, kuriame gali būti saugoma informacija apie atliktus kompetencijos vertinimus, jų rezultatus, apie planuojamus atlikti vertinimus ir pan. Taip pat realizuotas mokymų planų fiksavimas ir vertinimas, sertifikatų registras.Personalo valdymo modulyje gali būti fiksuojami atlyginimų sistemos rodikliai (pagal HAY, Mercer ir kt. metodus), pagal kuriuos gali būti reitinguojami įmonės darbuotojai. Šie rodikliai padeda susieti atlygį su individualiais ir komandos rezultatais, darbuotojų kompetencija.
  • Personalo savitarnos portalas. Darbuotojų savitarnos portalas skirtas įmonės darbuotojams ir vadovams peržiūrėti ir tvarkyti su juo ar pavaldžiais darbuotojais susijusią informaciją. Šis modulis veikia interneto naršyklėje, todėl vartotojai jį gali pasiekti visą parą iš bet kur, kur yra internetas. Savitarnos vartotoju gali būti bet kuris įmonės darbuotojas: kiekvienas prisijungęs galės peržiūrėti ir tvarkyti savo informaciją, o padalinių vadovai matys ir pavaldinių duomenis. Pagrindinės modulio funkcijos: asmeninės informacijos peržiūra ir koregavimas, darbo laiko informacijos peržiūra ir koregavimas, atsiskaitymo lapelio ir atlygio už darbą ataskaitų savarankiškas sudarymas ir peržiūra, atostogų informacijos peržiūra ir pildymas, komandiruočių informacijos peržiūra ir pildymas, įvairių dokumentų (prašymų, pažymų, ir pan.) formavimas ir peržiūra, pavaldinių informacijos valdymas.

Šis sprendimas skirtas kompanijai, kuri yra

Mikro, Maža, Vidutinė, Didelė

Gamintojas

UAB "Labbis"
Žalgirio g. 92, Vilnius
Tel. +370 5210 77 22
El.paštas:info@labbis.lt. http://www.labbis.lt
Į viršų