Atlyginimai

Saikas

Aprašymas

Sistema skirta darbininkų, tarnautojų, specialistų atlyginimų, ligos pašalpų ir atostoginių skaičiavimui bei personalo apskaitai.

Sistema užtikrina buhalterinės informacijos apsaugą, naudotojams suteikiant atskirus slaptažodžius bei skirtingus informacijos naudojimo, kopijavimo ir archyvavimo prioritetus.

Darbo užmokesčio sistemos “ATLYGINIMAI” funkcijos:

 • Atlyginimų skaičiavimas pagal dirbtą laiką ir paskyras;
 • Avansų, ligos pašalpų, atostoginių, premijų, įvairių priedų skaičiavimas;
 • Pajamų mokesčio, socialinio draudimo ir kitų mokesčių skaičiavimas;
 • Alimentų, kreditų, gyvybės draudimo, paskolų, baudų pagal vykdomuosius raštus išskaičiavimas iš atlyginimo;
 • Atsiskaitymo lapelių formavimas ir spausdinimas;
 • Atlyginimų išmokėjimų, tarpinių išmokėjimų (atostoginių, premijų, išeitinių pašalpų, avansų) pagal įmonę, pagal įmonės padalinius, pagal kiekvieną darbuotoją atskirai, mokėjimo žiniaraščių, kasos išlaidų orderių formavimas ir spausdinimas;
 • Suvestinių pagal priskaitymų ir atskaitymų kodus, pagal padalinius, pagal kiekvieną darbuotoją atskirai, pagal išlaidų straipsnius, pagal darbuotojų kategorijas ataskaitų formavimas ir spausdinimas;
 • Ataskaitų SODRAI, pranešimų apie darbuotojų priėmimą ir atleidimą iš darbo ir kitų dokumentų formavimas ir spausdinimas;
 • Buhalterinių (mėnesinių ir metinių) ataskaitų pagal darbo užmokesčio balansines sąskaitas, ir pagal išlaidų straipsnius formavimas ir spausdinimas;
 • Duomenų išrinkimas pajamų deklaracijai;
 • Darbo laiko apskaitos žiniaraščių formavimas ir spausdinimas;
 • Apskaičiuotų ir išmokėtų išmokų, priskiriamų gyventojo A klasės pajamoms, taikyto NPD bei išskaičiuoto ir sumokėto pajamų mokesčių pažymos (forma FR0466) formavimas ir spausdinimas;
 • Avansų, atlyginimų pervedimas į darbuotojų banko korteles;
 • Naujų skaičiavimo formulių kūrimas ir redagavimas;
 • Duomenų eksportas į buhalterinę programą;
 • Archyvinių duomenų kaupimas;
 • Vartotojų teisių sistema.

Šis sprendimas skirtas kompanijai, kuri yra

Mikro, Maža, Vidutinė

Gamintojas

UAB "Saikas"
Laisvės pr. 71-2, LT-07189 Vilnius
Tel.: +370-5-2304802, Faksas: +370-5-2304801
El. paštas: info@saikas.lt
http://www.saikas.lt/

Diegėjas

UAB "Saikas"
Laisvės pr. 71-2, LT-07189 Vilnius
Tel.: +370-5-2304802, Faksas: +370-5-2304801
El. paštas: info@saikas.lt
http://www.saikas.lt/
Į viršų