Apskaita 5

Marius Dagys

Aprašymas

Apskaita 5 – atvirojo kodo buhalterinės apskaitos programa parašyta pagal Lietuvos verslo apskaitos standartus. Programą atsisiųsti bei susipažinti su detalia informacija apie ją galite čia:

https://github.com/Apskaita5/Apskaita5/wiki/

 

Be jokių abejonių, ši programa nepretenduoja į Rivilės ar Exaptos lygį. Jos tikslas yra tik smulkių ir vidutinių įmonių buhalterinė apskaita. Todėl jokių labai specializuotų ir sudėtingo vartojimo formų joje nėra ir nebus. Galbūt, jei bus tautos palaikymas, programoje atsiras ir keletas paprastų vadybos modulių.

Idėja tokia, kad bet koks buhalteris (būtent buhalteris, o ne pilietis, neturintis jokių žinių apie buhalteriją) galėtų dirbti šia programa be papildomų apmokymų, priešingai nei su daugeliu komercinių variantų. O tai reiškia minimalią formų specializaciją/paprastumą.

 

Programa gali veikti kompiuteryje be jokių papildomų programų pagalbos arba gali būti instaliuojama interneto serveryje sudarant galimybę vienam ar keliems vartotojams dirbti su tais pačiais duomenimis internetu. Abiem atvejais prie įmonės duomenų bazės būtų jungiamasi per tą pačią kliento programą. Galimybės dirbti interneto naršyklėje šiuo metu nėra.

Programa veikia tik Windows sistemose (Windows XP ir visos vėlesnės versijos). Specialaus palaikymo linux ir Mac OS sistemoms nėra, nors pažengusiems vartotojams įmanoma ją paleisti ir šiose sistemose.

 

Programoje išskiriami penki stambūs moduliai (pagal pagrindinio meniu skyrius pagrindinio lango viršuje):

  1. Duomenys – apima bendrus įmonės duomenis, sąskaitų planą, kontrahentų sąrašą (pirkėjai/tiekėjai/kiti), netipines bendrojo žurnalo operacijas ir uždarųjų akcinių bendrovių akcijų apskaitą.
  2. Dokumentai – apima kasos dokumentus, kasos knygą, avanso apyskaitas, banko operacijas, jų importą iš e-bankų sistemų LITAS-ESIS, ISO, excel, csv formatais, užskaitas, standartinių paslaugų katalogą, (PVM )sąskaitų faktūrų (įskaitant avansines) registravimą, išrašymą, (PVM) sąskaitų – faktūrų registrą, palaikantį eksportą į I-SAF sistemą, PVM deklaracijas. Šiame modulyje palaikomos valiutos.
  3. Turto apskaita – apima ilgalaikio turto įsigijimą, katalogą, operacijas, trumpalaikio turto (atsargų\prekių) katalogą, operacijas, gamybos kalkuliacijas. Realizuotos visos verslo apskaitos standartų numatytos operacijos su prekėmis ir ilgalaikiu turtu, išskyrus specifines kai kuriems ekonominės veiklos sektoriams (pvz., nėra vienetinės prekių apskaitos).
  4. Darbuotojai – apima darbuotojų, darbo sutarčių, jų pakeitimų valdymą ta apimtimi, kiek tai yra aktualu darbo užmokesčio ir mokesčių apskaičiavimui, jų statuso istoriją, darbo laiko, avanso ir darbo užmokesčio žiniaraščius, kitų išmokų gyventojams sąrašą ir SODROS bei GPM deklaracijas.
  5. Ataskaitos – apima finansinę atskaitomybę (generuojama automatiškai iš bendrojo žurnalo duomenų), skolų žiniaraščius (su ir be nepadengtų dokumentų), paslaugų pirkimo/pardavimo ataskaitą, eksportą į SAF-T formato failus. Taip pat yra galimybė patiems susikurti reikalingas ataskaitas ir jas įkelti į programą.

 

Apribojimai

  • Tai išimtinai buhalterinės apskaitos programa, joje nėra jokių verslo valdymo funkcijų. Iš kitos pusės, yra principinė galimybė integruoti programą su trečiųjų šalių verslo valdymo sistemomis. Šiuo metu programa turi REST API servisą sąskaitų faktūrų duomenų importui.
  • Neturi darbo laiko planavimo funkcionalumo (tik “tabelį”), t.y. nėra grafikų, užduočių valdymo ir pan.
  • Nepalaiko logistikos (važtaraščiai ir pan.).
  • Teigtina, nebūtų prasminga naudoti, jei apskaitos operacijų kiekis vienoje įmonėje viršija 20.000 per metus. Tokiais atvejais reikalingos papildomos duomenų apdorojimo technologijos, kurios neproporcingai apsunkintų bazinį variantą.

Šis sprendimas skirtas kompanijai, kuri yra

Mikro, Maža, Vidutinė

Gamintojas

Marius Dagys, programa.apskaita@gmail.com
Į viršų