AIVA Gamyba

Aiva Sistema

Aprašymas

AIVA GAMYBA programa automatizuoja visus pagrindinius gamybinės įmonės valdymo procesus ir pateikia vadovams duomenis realiame laike. Duomenys iš vieno proceso perduodami kita, o paradinis visų duomenų šaltinis yra Katalogo duomenų bazė, į kuria suvedami duomenis programos diegimo metu.

Pagrindinių automatizuojamų valdymo procesų tarpusavio ryšių schema pateikta žemiau paveikslėlyje.

Sistemos funkcinė struktūra

Gamybos įmonėms galime pasiūlyti kompleksinį įmonės valdymo procesų automatizavimo, kuris padės Jums sutaupyti ir efektyviau dirbti žemiau aprašytose srityse.

Vieningos duomenų bazės sukūrimas marketingui, pardavimams, gamybai, tiekimui

Daugelyje įmonių nėra vieningos duomenų bazės kur būtų laikomi duomenis apie įmonės gaminamą produkciją,- kainos, aprašymai, nuotraukos, gamybos technologijos aprašymai, naudojamos medžiagos. Paprastai šie duomenys dalimis laikomi keliose vietose- Excel failuose, Interneto svetainės turinio valdymo sistemos duomenų bazėje, CRM programoje, buhalterinės apskaitos programoje. Dėl dubliavimo atsiranda papildomos laiko sąnaudos visose vietose atnaujinti duomenis, padidėja klaidų tikimybė, daugiau laiko gaištama informacijos paieškai.

Programos pagalba sudaromas gaminamos produkcijos katalogas-kainininkas, kuris po to gali būti naudojamas pardavimų automatizacijai, e-komercijoje, gamyboje, tiekimui, naujienlaiškių siuntimui.
Kataloge taip pat įvedami duomenys apie gaminių gamybos technologiją bei medžiagų aprašymai. Standartiniams iš šių duomenų gali būti suformuojama gamybos kortelė, o nestandartiniams gaminiams suformuojamas gaminio užsakymo šablonas.

Taupomas laikas duomenų įvedimui ir paieškai. Sudaro prielaidas automatizuoti nestandartinių gaminių kainos paskaičiavimo ir komercinių pasiūlymų ruošimo funkcijas, naujienlaiškių apie produktus siuntimą, bei realizuoti e-komercijos sistemą.

Komercijos valdymo procesų automatizavimo sprendimai

Daugelis gamybinių įmonių pardavimams ir marketingui naudoja kelias programas: Excel programą užsakomų gaminių kainos paskaičiavimui pasiūlymų ruošimui, Turinio valdymo programą -e-komercijos sistemai, el. pašto programą-naujienlaiškių siuntimui, Excel programą ataskaitų ruošimui ir atlyginimų vadybininkams paskaičiavimui, CRM programą-kontaktų su klientais valdymui, gaminių kainynus laiko Excel failuose, sąskaitų rašymui naudoja buhalterinės apskaitos programą. Todėl duomenys perrašinėjami iš vienos programos į kitą, tam gaištamas laikas ir atsiranda klaidos. Failus kiekvienas vadybininkas laiko pas save kompiuteryje, todėl jam išėjus iš darbo kiti sunkiai gali jais pasinaudoti.

AIVA GAMYBA programoje automatizuojamos visos komercinio padalinio funkcijos- produktų marketingas iš vieningos duomenų bazės per Interneto svetainę ir išsiunčiant klientams naujienlaiškius, klientų paklausimų registracija, veiksmų su klientais kiekvienam paklausimui planavimas ir vykdymo registracija, užsakomų nestandartinių gaminių gamybos savikainos ir kainos paskaičiavimas nuo užsakomo gaminio charakteristikų, komercinių pasiūlymų, sutarčių, sąskaitų ruošimas. Programa realiame laike sudaro darbo su klientų paklausimais vykdymo ataskaitas, bei statistines ataskaitas, paskaičiuoja pardavimo vadybininkams atlyginimus nuo jų gautų užsakymų pelno.

Kompleksinis sprendimas pardavimų ir marketingo skyriui duoda maksimalią naudą- taupo vadybininkų laiką, padeda surasti naujų klientų ir padidinti užsakymų skaičių iš esamų klientų, taupo laiką gamybos padalinyje, kadangi tiesiogiai iš klientų užsakymų suformuojamas gamybos planas

Gamybos valdymo procesų automatizavimo sprendimai

Daugumoje gamybos įmonių automatizuota tik medžiagų ir pagamintos produkcijos apskaita įvedant duomenis į buhalterinę programą. Duomenis įvedami pavėluotai, tai užima daug darbo laiko, todėl skiriami papildomi apskaitininkų etatai, atsiranda įvedimo klaidos.
Gamybos plano sudarymas, gamybos proceso planavimas vykdomas rankiniu būdu dažniausiai Excel programos pagalba, todėl užima daug laiko ir dėl dažniai besikeičiančios. Darbininkų darbas dažnai iš viso nepaskaitomas, todėl dėl per mažo suinteresuotumo jie dirba neefektyviai

AIVA GAMYBA programoje realizuotas kompleksinis visų gamybos procesų automatizavimas,-užsakymų gamybai plano sudarymas, gamybos proceso planavimas, medžiagų, detalių ir pusgaminių valdymas gamyboje, gamybos operacijų valdymas.
Užsakymai į gamybos planą patenka iš komercijos modulio arba gali būti importuoti iš kitos sistemos, arba įvesti gamyboje vidiniai užsakymai.
Gamybos proceso vykdymo planas- Ganto grafikas, automatiškai suformuojamas iš klientų užsakymų kiekvienam darbo centrui.
Programa suformuoja užduotis darbininkams, kurios gali būti pateikiamos arba atspausdinant paskyras, arba tiesiogiai kompiuterio ekrane.
Darbininkai patys skeneriu arba per liečiamą ekraną atsižymi kada pradėjo ir kada pabaigė užduotis, bei pagamintą kiekį.
Programa, darbininkui atsižymėjus, kad paskutinė gamybinė operacija įvykdyta, automatiškai nurašo medžiagas ir užpajamuoja pagamintą produkciją, paskaičiuoja kiekvienam darbininkui atlyginimą nuo jo atliktų darbų.
Programa gamybos galima diegti visą arba dalimis (moduliais, aplikacijomis).

Mūsų sprendimas pilnai automatizuoja apskaitą, todėl nebereikia apskaitininkų ir taip įmonė sutaupo atlyginimų fondą. Visi apskaitos duomens gaunami realiu laiku, nebelieka duomenų įvedimo klaidų.
Planavimo programa padeda maksimaliai panaudoti gamybos resursus-stakles ir darbininkus, padidina gamybos efektyvumą ir įmonės pelną.

Medžiagų ir subrangos tiekimo procesų automatizavimo sprendimai

Daugumoje gamybos įmonių medžiagų- detalių, žaliavų, tiekimo procesas mažai automatizuotas. Užsakyti reikalingas medžiagų poreikis skaičiuojamas ranka tam gaištant nemažai laiko. Kartais poreikis paskaičiuojamas apskaitos programoje, bet kadangi duomenys į apskaitos sistema įvedami pavėluotai, tai toks paskaičiavimas yra labai netikslus. Užsakymai tiekėjams parašomi ranka ir išsiunčiami per el. p. programą, tam sugaištant nemažai laiko.
Gavus medžiagas, sąskaitų duomenys ranka suvedami į apskaitos programą, tam gaištant daug laiko, galimos klaidos.

AIVA programoje realizuotas kompleksinis visų tiekimo procesų-paskaičiavimo, kainų apklausos, užsakymo ir gavimo, automatizavimas.
Užsakymai tiekėjams paskaičiuojami tiesiogiai iš klientų užsakymų ir iš praėjusių laikotarpių statistikos.
Kainų apklausa ir užsakymų siuntimas tiekėjams vyksta tiesiai iš programos. Realizuotas sprendimas, kai tiekėjai patys Internetų įveda į duomenų bazę savo kainų pasiūlymus.
Gavus užsakytas medžiagas, nebereikia jų įvedinėti į duomenų bazę, nes beveik visą informacija pajamavimui jau ten yra.

AIVA sprendimas maksimaliai taupo darbuotojų laiką medžiagų užsakymui ir pajamavimui, todėl, priklausomai nuo įmonės dydžio, galima atsisakyti vieno ar kelių etatų ir taip sutaupyti atlyginimų fondą. Užsakymai teikėjams padaromi tikslesni, todėl taupomos lėšos sandėliavimui.

Medžiagų ir pagamintos produkcijos apskaita sandėliuose

Nemažai gamybinių įmonių medžiagų ir pagamintos produkcijos apskaita gamyboje vykdoma neautomatizuotai- registruojama ant popieriaus, o po apskaitą vykdo buhalterija pagal pateiktus iš sandėlių ir gamybos duomenis ant popieriaus. Todėl tokiai apskaitai dvigubai gaištamas laikas-tiek sandėlininkų, tiek gamybininkų, tiek apskaitininkų, duomenys gaunami pavėluotai atsiranda duomenų įvedimo klaidos.

AIVA programoje dauguma sandėlio apskaitos funkcijų vyksta gamyboje ir tiekimo procese. Sandėlio programos modulyje realizuotas medžiagų konsignacijos valdymo uždavinys, Intrastato ir pakuočių ataskaitos, sandėlio judėjimo ir likučių ataskaitos, Inventorizacija, medžiagų grąžinimo tiekėjams valdymas, produkcijos grąžinimo iš klientų apskaita ir kitos funkcijos. Visos sandėlio ataskaitos gaunamos realiu laiku ir gali būti keliais matavimo vienetais.

Aiva programos sprendimas padeda su mažiausiomis darbo laiko sąnaudomis turėti tikslią medžiagų ir gatavos produkcijos likučių informacija realiu laiku

Konstruktorių darbų valdymo ir gautų iš CAD programų duomenų panaudojimo problemos ir sprendimai

Daugelyje įmonių, gaminančiu nestandartinę produkcija, prieš pradedant kliento užsakymo gamybą vykdomas gaminių projektavimas ir gamybos technologijos aprašymas, kuri atlieka konstravimo padalinys. Čia iškyla kelios problemos- kuriam konstruktoriui pateikti užsakymą, kaip įvertinti iš anksto kiek trūks projektavimo -konstravimo darbai, bei kaip geriau panaudoti galimus gauti iš CAD programos duomenis gamybos valdymo uždavinių sprendimui.

AIVA programoje konstravimo darbas užregistravus kliento užsakymą gaminiui įtraukiamas į gaminio „komplektaciją. Iš šių darbų, programa suformuoja konstravimo darbų planą.
Užregistruotas užsakymas užduočių planavimo modulio pagalba gali būti perduotas konstravimo padalinio vadovui, kuris priskiria konstravimo darbui vykdytoją. Programa, turėdama konstravimo skyriaus vadovo darbo laiko įvertinimą paskirtam darbui, gali suplanuoti kada tas darbas turėtų būti pradėtas ir kada pabaigtas ir šias datas gali įrašyti į planą.
Vykdytojas atlikęs darbą prie užsakyto gaminio įkelia brėžinių failus, bei programą staklių valdymui, jei tokia buvo paruošta. Be to, yra galimybė, pritaikius AIVA Programą naudojamai CAD programai, konstruktoriui išeksportuotus iš CAD programos duomenis,- medžiagas ir gaminiui reikalingas pagaminti detales ir pusgaminius , importuoti į AIVA programos duomenų bazę. Programa juos priskiria gaminiui, gali paskaičiuoti gamybinių operacijų trukmes nuo fizinių detalių parametrų bei jų kiekių.
Konstruktorius, įvykdęs darbą, atžymi kada jis buvo įvykdytas ir kiek jam laiko sugaišo. Iš šių duomenų programa gali paskaičiuoti atlyginimus konstruktoriams nuo atliktų darbų

Programa padeda geriau suplanuoti darbus konstruktoriams, paskaičiuoti jiems atlyginimus nuo darbų ir taip pakelti darbo našumą, bei atlikti darbus laiku. Be to, tiesioginis konstravimo duomenų panaudojimas importuojant juos iš CAD sistemos labai sumažina darbo sąnaudas duomenų paruošimui gamybos valdymui.

.
Gaminių matavimo -montavimo darbų pas klientus valdymo problemos ir sprendimai

Kai kurios gamybinės įmonės, kaip pav. žaliuzių, durų, ar išorinės reklamos ir pan. gamintojai, gavę užsakymą pradžioje atlieka pas klientus matavimo darbus, o pagaminus produkciją-jos montavimo darbus. Reikalinga suplanuoti matavimo montavimo brigadų darbus, bei kontroliuoti jų vykdymą, vesti atliktų darbų apskaitą.

AIVA programoje realizuotas kalendorius darbų suplanavimui pas klientus. Darbų planas suformuojamas iš klientų užsakymų. Priskirti vykdytoja savo darbo planą gali gauti atspausdinta formą, arba specialioje telefono aplikacijoje, kur gali atžymėti kada pradėjo ir kada pabaigė užduoti, nufotografuoti darbo rezultatą.

Programa padeda geriau aptarnauti klientus, geriau kontroliuoti darbuotojų darbą, įdiegti skatinimo sistemą nuo atliktų darbų.

Staklių aptarnavimo valdymo automatizavimo sprendimai

Kad staklės ir kiti gamybos įrengimai kuo mažiau prastovėtų dėl gedimų, reikalinga planuoti profilaktinius staklių aptarnavimo darbus, o įvykus gedimui- organizuoti kad kuo greičiau apie tai sužinotų aptarnaujantys stakles personalas ir pataisytų

AIVA programoje realizuotos gedimų registracijos bei įrengimų profilaktinių darbų planavimo ir kontrolės funkcijos. Reikalingų remontui detalių ir kitų medžiagų tiekimo valdymas ir apskaita vykdomos per tas pačias tiekimo valdymo ir sandėlio apskaitos programos funkcijas, kurios naudojamos r gamybos apskaitai, todėl sprendimas staklių servisui nebrangus.
Įrankių apskaitai naudojama RFID technologiją, kai perduodant įrankį skenuojamos pritvirtintos prie įrankio RFID žymės, bei darbuotojo asmeninė kortelės su RFID mikroschema. Ši technologija gali būti panaudota ir greitesnei staklių ir įrankių gedimų registracijai, bei atliekamų gamybos operacijų registracijai ir darbuotojų laiko apskaitai.
Taip pat kuriame sprendimus kaip tiesiogiai, be žmogaus, užregistruoti staklių gedimus, kontroliuojant jų parametrus, bei prognozuoti dar tik įvyksianti gedimą.

AIVA programa padeda greičiau informuoti aptarnaujantį personalą apie staklių gedimus, vesti remonto apskaitą, geriau kontroliuoti įrankių panaudojimą.

Personalo darbo laiko apskaitos automatizavimo sprendimai

Gamybinėse įmonėse, kur dirba daug darbininkų, labai svarbu kad būtų kuo mažesni darbo laiko nuostoliai dėl pavėlavimų į darbą, bei ankstesnio išėjimo iš darbo. Esamomis priemonėmis tai gan sunkus sukontroliuoti, todėl prarandama nemažai darbo laiko, tada mažesnis gamybos našumas ir pelnas, įmonė darosi nekonkurentiška rinkoje.

AIVA programoje realizuotas darbo laiko apskaitos sprendimas, kai duomenis nuskaitomi nuo praėjimo kontrolės sistemos ir iš jų suformuojamos ataskaitos apie vėluojančius/ atėjusius darbuotojus, bei suformuojamas realaus laiko darbo tabelis.
Praėjimo kontrolės sistemos technines priemones gali sudaryti:
• tik darbuotojų asmens kortelių įėjimo/išėjimo RFID nuskaitytuvai
• RFID nuskaitytuvai plius spynos ir turniketai
Darbo laiko tabelis gali būti sudaromas ir rankiniu būdu įrašant darbo laiką, kuri dirbo darbuotojas.
Dar siūlome vieną darbo laiko apskaitos sprendimą, kuris būtų suintegruotas su gamybos operacijų apskaita. Kada pradėjo darbininkas dirbti galėtume užregistruoti pagal tai, kada jis užregistravo pirmo darbo pradžią, o kada pabaigė dirbti- pagal tai, kada užregistravo paskutinės darbo užduoties pabaigą. Iš šių duomenų programa taip pat galėtų suformuoti realaus darbo laiko tabelį.

Mūsų darbo laiko apskaitos sprendimai padeda sumažinti darbo laiko nuostolius dėl darbuotojų vėlavimo į darbą ir ankstesnio išėjimo, bei sutaupytų valdymo personalo darbo laiką darbo tabelių pildymui.

Finansinės buhalterinės apskaitos problemos ir sprendimai

Daugelyje gamybos įmonių buhalterinei finansinei apskaitai naudojamos buhalterinės apskaitos programos, kurios paprastai vykdo ir sandėlio apskaitos, bei gamybos apskaitos (medžiagų nurašymo pagamintam gaminiui) funkcijas.
Duomenis apskaitai į šias programas įveda apskaitininkai ir buhalteriai.
Pagrindinis šių programų trukumas-didelės darbo sąnaudos duomenų įvedimui bei , kadangi duomenis įvedami ne realiu laiku kada jie atsiranda, ataskaitos gaunamos irgi ne realiu laiku ir dėl to turi mažai praktinės naudos įmonės valdymui.

AIVA programoje realizuoti du alternatyvus šios problemos sprendimai:
1) Apskaitai reikalingi duomenys gauti realiu laiku AIVA programoje perduodami tiesiogiai per specialius interfeisus į jau naudojamą įmonėje buhalterinę programą, taip sumažinant laiko sąnaudas duomenų įvedimui
2) Buhalterinę finansinę apskaita vykdoma AIVA programoje.
AIVA Buhalterinės apskaitos ir Turto apskaitos moduliai atlieka visas pagrindines mokėjimų valdymo, finansų ir turto apskaitos funkcijas, suformuojamos reikalingos atsiskaitymui su mokesčių inspekcija finansinės ataskaitos.

Aiva sprendimas padeda sumažinti darbo laiko sąnaudas duomenų įvedimui ir gauti ataskaitas realiu laiku, kas padeda padidinti valdymo efektyvumą

Dokumentų valdymo automatizavimo sprendimai

Daugumoje įmonių dokumentai registruojami į popierinius žurnalus. Daug laiko gaištama jei reikia surasti dokumentą arba pateikti tam tikriems darbuotojams kad susipažintų ar suderintų.
Naujų dokumentų ruošimas užima nemažai darbo laiko

AIVA programoje suformuojami dokumentų registrai. Naujo dokumento registravimui įvedami tik numatyti tam registre dokumento rekvizitai.. Jei reikalinga paruošti dokumentą, tai užpildžius kintamus registre numatytus rekvizitus, programa pagal iš anksto įvestus dokumentų šablonus suformuoja reikiama dokumentą, kurio failą galima įkelti prie užregistruoto dokumento ir suplanuoti kas turi su juo susipažinti. Suplanuotos dokumentų užduotis parodomos darbuotojų darbų planuose, kur jie gali atžymėti kad įvykdė užduoti, parašyti savo pastabas

AIVA Programos panaudojimas padeda paruošti naujus dokumentus, patogiai supažindinti su naujais dokumentais ir įsakymais įmonės darbuotojus, kontroliuoti dokumentų vykdymą, greičiau surasti reikalingus dokumentus

Darbuotojų ir padalinių žinynų sudarymo ir teisių darbui su programa valdymo sprendimai

Įmonėse naudojanti keliomis programomis į kiekviena iš jų įvedami duomenis apie programos vartotojus, todėl duomenis apie darbuotojus vedami kelis kartus. Išėjus darbuotojui iš visų bazių reikalinga juos ištrinti arba deaktyvuoti. Be to įmonės struktūros aprašymas-kokiems padaliniams, kokie darbuotojai priklauso, laikoma paprastai Word faile.

Aiva programoje sudaromas vieningas darbuotojų žinynas ir įmonės padalinių katalogas, kuriame padaliniams priskiriami darbuotojai. Darbuotojams suteikiami prisijungimo prie programos vardai ir slaptažodžiai, suteikiamos teisės su kokias meniu punktais jie gali dirbti, bei kokias gaminių katalogo grupes gali redaguoti.
Be to, per žinynų vedimo modulį galima darbuotojams, klientams, užsakymams, tiekėjams, sandėlio dokumentams sukurti naujus charakteristikų pavadinimus papildomų duomenų įvedimui.

Vartotojams paprasčiau naudotis programa, nes rodomi tik jiems reikalingi meniu punktai.
Vartotojai gali patys susikurti duomenų bazėje papildomus laukus duomenų įvedimui, todėl nereikia mokėti už programavimą

Programos administravimo sprendimai.

Paprastai skirtingi programos vartotojai gali turėti skirtingus poreikius ir reikalavimus programai. Pav., filiale dirbantiems darbuotojams reikalinga kad programa rodytų dokumentuose jų filialo rekvizitus ,o ne bendrus įmonės, arba užsienyje esančio filialo darbuotojai nori dirbti su programa kitos kalbos aplinkoje, darbuotojai naudojasi skirtingais spausdintuvais, ar pašto serveriais ir pan., todėl reikalingi programoje nustatymai, kurie padėtų darbuotojams prisitaikyti programą savo poreikiams

Per programos administravimo modulį kiekvienai darbo vietai galima nustatyti savo:
Kiekvienos ataskaitos stulpelių sudėtį, eiliškumą ir pločius; programos aplinkos kalbą; savo programoje naudojamus pavadinimus; savo sąskaitų ir užsakymų numeraciją: kainų stulpelių kiekį kataloge ir kainų pavadinimus; savo el. pašto serverį; kasos aparato ir mokėjimo kortelių nuskaitytuvo pajungimo parametrus; svarstyklių pajungimo parametrus ir kt. Be to modulyje yra kitos administravimo funkcijos, padedančios nustatyti galimas problemas konkrečioje darbo vietoje ir pan.

Programos modulis padeda be papildomo apmokėjimo už programavimo darbus patiems maksimaliai pritaikyti programą kiekvieno darbuotojo individualiems poreikiams, patogiau ir greičiau aptarnauti programą.

Pagamintos produkcijos mažmeninė prekyba

Kai kurios gamybinės įmonės realizuoja savo pagamintą produkciją per savo parduotuvių tinklą.
Tuo atvejų pagamintos prekės turi barkodus, o pardavimas vyksta skenuojant barkodą ir įvedant apmokėjimą per kompiuterinį kasos aparatą. Paprastai pardavimų apskaitai naudojama įmonėje turima buhalterinės apskaitos programa. Toks sprendimas nepatogus, jei pardavimo taškai dar atlieka ir užsakymų priėmimo funkcijas. Be to, dėl to, kad paprastai gamybos apskaita vykdoma ne realiu laiku, parduotuvės neturi tikros informacijos apie produkcijos atsargas.

AIVA parduotuvės modulis dirba su populiariausiais POS. Prekes galima pasirinkti tiek skenuojant tiek paieškos būdu iš katalogo, rodomos prekės ne tik iš savo sandėlio bet ir iš kitų parduotuvių sandėlių, todėl jei prekių nėra toje parduotuvėje, jas galima užsakyti atvežti iš kitų sandėlių arba suformuoti užsakymus gamybai.
Taip pat yra variantas darbui su svarstyklėmis.
Parduotuvės modulis suformuoja reikalingas kasos ataskaitas-registrus

Automatizavus mažmeninę prekybą per AIVA programa gaunama papildoma nauda, kadangi vienoje sistemoje dirba tiek pardavimai tiek gamyba, todėl paprastesnė apskaita, dėl geresnio atsargų valdymo didesni pardavimai ir mažesni nuostoliai.

Šis sprendimas skirtas kompanijai, kuri yra

Maža, Vidutinė, Didelė

Gamintojas

KŪB "AIVA SISTEMA"
Aguonų g. 6, Vilnius LT-03213
Tel.nr.: 869802977
El. pastas: robert@aiva.lt
www.aiva.lt

Diegėjas

KŪB "AIVA SISTEMA"
Aguonų g. 6, Vilnius LT-03213
Tel.nr.: 869802977
El. pastas: robert@aiva.lt
www.aiva.lt
Į viršų