QPR ProcessGuide (Procesų valdymas)

QPR Software Plc

Aprašymas

QPR ProcessGuide yra interaktyvi priemonė planuoti, įgyvendinti informavimo būdus ir skatinti žmones siekti geresnių verslo proceso rezultatų. Minėta programa užtikrina bendrovėms visas įmanomas galimybes siekti aukštų rezultatų procesų valdymo srityje.

Nustatymas ir dokumentų apdorojimas

QPR ProcessGuide yra greitas ir lengvas būdas identifikuoti (nustatyti, atpažinti) ir modeliuoti visus organizacijos procesus „kaskadiniu principu“- nuo pagrindinio lygio iki nurodymų kaip dirbti (instrukcijų) lygio. QPR ProcessGuide taip pat įgalina komponuoti pastabas (komentarus), darbo instrukcijas ir procesų dokumentaciją tiesiogiai į procesų modelius. Dėl minėtos priežasties dokumentai lengvai pasiekiami visiems organizacijos darbuotojams.

Operatyvi informacija apie vykstančius ir vykdytinus procesus

QPR ProcessGuide yra greitas ir lengvas būdas informuoti visus darbuotojus apie procesų modelius ir visą kitą su procesais (veiklos eiga) susijusią informaciją. Dar pačioje programos įdiegimo pradžioje QPR Process Guide Dinaminio tinklalapio sukūrimas leidžia į kiekvieno darbuotojo darbalaukį įrašyti asmeniniams poreikiams pritaikytą informaciją apie vykdomus procesus.

Darbuotojų įtraukimas į procesus

Organizacijos turi sudominti ir įpareigoti žmones veikti pagal numatytus procesus, nes tik tokiu atveju įmanoma pilnai pritaikyti visus aiškiai nustatytų procesų privalumus. Prieš įtraukiant darbuotojus į procesų veiklą, būtina labai išsamiai ir tiksliai perprasti savo vaidmenį tame procese, o taip pat užtikrinti nenutrūkstamo procesų tobulinimo galimybę.

QPR ProcessGuide skatina darbuotojus taikyti procesų modelius jų kasdieniniame darbe ir palaiko nenutrūkstamą procesų tobulinimą: darbuotojai nuolat dalyvauja suplanuotoje veikloje ir siekia nustatytų tikslų, nes jiems siūlomi procesų modeliai yra lengvai prieinami ir paprastai taikomi. QPR ProcessGuide taip pat užtikrina darbuotojams galimybę pateikti savo idėjas apie darbo eigos tobulinimą tiesiogiai į atitinkamus procesų lygmenis QPR Collaboration Portal (QPR Bendradarbiavimo portal’e).

Monitoringas, analizė ir procesų tobulinimas

QPR ProcessGuide numato organizacijoje vykstančių procesų vaizdinės, skubiai apdorojamos apžvalgos pateikimą aukštesnio rango vadovaujantiems darbuotojams, skyrių vadovams ir tarnautojams, įskaitant taip pat informaciją apie dabartinių metu vykdomų procesų eigą tiesiogiai dinaminėse blokinėse schemose. Dar daugiau: QPR ProcessGuide yra puiki priemonė procesų analitikams ir ekspertams nuodugniai išanalizuoti dabartines veiklos galimybes kai kurių iš anksto nustatytų ir individualiam vartotojui pritaikytų priemonių bei modeliavimo būdų pagalba.

Efektyvus dalijimasis pažangiausiais veiklos rezultatais praktinėje veikloje, veiksmų planavimas ir savalaikis su procesais susijusios rizikos nustatymas – tai pagrindinės funkcijos (funkcinė atskirų segmentų sąveika), dėl kurių QPR ProcessGuide, kartu su QPR Collaboration Portal, neabejotinai laikoma ypač efektyvia procesų valdymo įranga, iš tiesų palaikančia nenutrūkstamą procesų valdymą.

Procesų valdymo integravimas į Jūsų organizaciją

QPR Collaborative Management Suite (QPR Bendro valdymo programų komplektas) efektyviai integruoja Procesų valdymą į Jūsų organizacijos Strateginės veiklos valdymą arba Subalansuotus rodiklius /Suderinto veiklos vertinimo sistemą/. QPR leidžia naujai pritaikyti jau egzistuojančias sistemas ir sukurti visoje bendrovėje veikiančią vieningą procesų valdymo sistemą. QPR ProcessGuide gali importuoti (įvesti) ir eksportuoti (perduoti) su procesais susijusią informaciją tarp įvairių IT sistemų taikant XML eksporto ir importo funkcijas (funkcinė atskirų elementų tarpusavio sąveika), taip pat COM pagrįsta VB Script Application Programming Interface (QPR API).

Greitai pasiekiami rezultatai

QPR ProcessGuide – tai labai greitas būdas realizuoti interaktyvų bendrą valdymo sprendimą. Nesudėtingai taikoma kūrimo sąsaja (interfeisas) leidžia per kelias minutes sukurti pirmąjį procesą. QPR ProcessGuide programa jau nuo pirmos įgyvendinimo dienos leis įvertinti akivaizdžius Jūsų Procesų valdymo sistemos privalumus.

Tinklalapyje galima daugiapakopė architektūra

QPR ProcessGuide unikali architektūra sustiprina Interneto ir intraneto (vidinio įstaigos tinklo) galią, numatydama naujų galimybių – tiek vidaus, tiek išorės komunikacijose – visumą. Paskirstyta, įvairiems vartotojams pritaikyta sistema leidžia visiems registruotiems vartotojams vidiniame įmonės tinkle matyti pilną procesų valdymo modelį, aptarti procesus ir vykdymo eigą, taip pat teikti pastabas apie įvestus duomenis ir pasiūlymus dėl darbo eigos tobulinimo. Minėti veiksmai atliekami interneto naršyklės pagalba. Individualus autentiškumo patvirtinimas ir vartotojų teisės užtikrina informacijos saugumą.

Šis sprendimas skirtas kompanijai, kuri yra

Mikro, Maža, Vidutinė, Didelė

Gamintojas

QPR Software Plc
Huopalahdentie 24 FI-00350 Helsinki, Finland
Tel. +358 290 001 150
El. paštas: customercare@qpr.com
http://www.qpr.com

Diegėjas

UAB "Prototechnika"
Žemaitės 26, Vilnius
Tel:. +370 52136777
El. paštas: info@prototechnika.lt
http://www.prototechnika.lt

Atstovas

UAB "Prototechnika"
Žemaitės 26, Vilnius
Tel:. +370 52136777
El. paštas: info@prototechnika.lt
http://www.prototechnika.lt
Į viršų