Muitinės sandėlis™

Algoritmų sistemos

Aprašymas

Muitinės sandėlio ataskaitų generavimo programa MUITINĖS SANDĖLIS™ yra muitinės dokumentų pildymui ir apskaitai skirtos programos MDG 2™ papildomas modulis.

Naudojantis šia programa, suformuojama Muitinės departamento nustatytos formos ataskaita. Su programa lengva išmokti dirbti: diegimo instrukcijoje paaiškinama, kaip instaliuoti programą, statuso eilutėje parodoma kiekvieno ekrano elemento reikšmė.

Muitinės sandėlio ataskaitų generavimo programa MUITINĖS SANDĖLIS™ pritaikyta dirbti įmonėms, turinčioms tiek uždarąjį, tiek atvirąjį muitinės sandėlį, taip pat kelis sandėlius. Programoje automatiškai suskaičiuoja, kiek ir kokios vertės prekių liko muitinės sandėlyje ataskaitinio laikotarpio pabaigoje. Galima kaupti ataskaitų archyvą.

Muitinės sandėlio ataskaitų generavimo programa MUITINĖS SANDĖLIS™ veikia Windows® aplinkoje, todėl naudojantis šia programa nebereikės įsivaizduoti būsimo rezultato, jis bus matomas iš karto. Visiškai galioja principas WYSIWYG (What you see is what you get. – Ką matote, tą ir gausite). Pagrindinė muitinės sandėlio ataskaitų generavimo programos MUITINĖS SANDĖLIS™ savybė yra ta, kad norint sukurti ataskaitą nereikia pildyti papildomų dokumentų: pakanka vieną kartą nurodyti įmonės, turinčios muitinės sandėlį, pavadinimą, adresą, rejestro kodą, muitinės sandėlio numerį ir tipą. Visi kiti ataskaitoms formuoti reikalingi duomenys bus perimti iš programoje MDG 2™ sukauptų duomenų bazių. Nurodžius ataskaitinio laikotarpio pradžią ir pabaigą, pati programa lengvai užpildys ataskaitą: pagal bendrajame dokumente nurodytų procedūrų kodus atrinks sandėliuojamų prekių pavadinimus, kodus, kiekius, vertes ir prekių kilmės šalies santrumpas, taip pat perkels bendrųjų dokumentų, pagal kuriuos prekės patenka ar išrašomos iš muitinės sandėlio, numerius, suteiktus muitinėje ir datas.

Programa patikslina, iš kurio įvežimo bendrojo dokumento kiek prekių nurašoma išvežant, jei suranda daugiau kaip vieną įvežimo į muitinės sandėlį bendrąjį dokumentą, kuriame buvo deklaruotos prekės su tokiu pat kodu. Programoje automatiškai suskaičiuojama, kiek ir kokios vertės prekių liko muitinės sandėlyje ataskaitinio laikotarpio pabaigoje. Suformuotoje ataskaitoje duomenys išdėstomi Muitinės departamento nustatyta forma – tereikia juos išspausdinti.

Parengtos ataskaitos gali būti įrašytos į magnetines laikmenas Muitinės departamento reikalaujamu duomenų formatu, taip pat eksportuotos į Word ar Excel formatus. Loginės kontrolės mechanizmas padės išvengti galimų klaidų.

Privalumai

  • Automatinis ataskaitos parengimas be papildomų dokumentų formavimo
  • Visiškas duomenų perėmimas iš MDG 2™ duomenų bazės
  • Ataskaitų parengimas tiek uždaro, tiek atviro tipo muitinės sandėliams
  • Automatinis prekių likučio muitinės sandėlyje apskaičiavimas
  • Galimybė parengti keleto muitinės sandėlių ataskaitas
  • Suformuoto dokumento loginė kontrolė
  • Galimybė kaupti ataskaitų archyvą
  • Ataskaitų eksportavimas į magnetines laikmenas
  • Saugumo sistema

Šis sprendimas skirtas kompanijai, kuri yra

Mikro, Maža

Gamintojas

UAB "Algoritmų sistemos"
Smolensko g. 10, Vilnius,
Tel.: +370 5 2734181
El. paštas: ofisas@algoritmusistemos.lt
http://www.algoritmusistemos.lt/

Diegėjas

UAB "Algoritmų sistemos"
Smolensko g. 10, Vilnius,
Tel.: +370 5 2734181
El. paštas: ofisas@algoritmusistemos.lt
http://www.algoritmusistemos.lt/
Į viršų