mPartner

Aprašymas

Kam reikalinga ši paslauga?

Informacijos sistema “m-partner” skirta prekybos įmonėms, kurios prekių paskirstymą organizuoja pasitelkdamos agentų arba vadybininkų komandą.“m-partner” agentams leidžia formuoti prekių užsakymus ir atlikti kitas vadovo skirtas užduotis naudojantis delniniu kompiuteriu. Užsakymo į centrinę įmonės duomenų bazę perdavimui ir naujausios informacijos apie prekes bei klientą atsisiuntimui naudojamas bevielio duomenų perdavimo tinklas.

Sistemoje įdiegtos agento darbo planavimo ir jo kontrolės, marketingo valdymo bei kitos funkcijos, kurios leidžia didinti darbo efektyvumą, gerinti paslaugų kokybę ir mažinti įmonės išlaidas.

Vertė klientui

 • Įdiegus sistemą “m-partner” įmonė padidina darbo našumą ir įgyja konkurencinių pranašumų rinkoje
 • nebelieka “popierinio” darbo susijusio su užsakymų formavimu ir klientų anketavimu
 • supaprastėja suformuotų užsakymų perdavimo į įmonės apskaitos sistemą procedūra
 • eliminuojamos atsitiktinės informacijos perrašymo klaidos
 • tolygiau paskirstomi duomenų ir darbų srautai
 • sumažėja išlaidos transportui, popieriui, personalui
 • pagerėja darbo organizavimas, užduočių parengimas ir jų paskirstymas
 • susisteminamas anketinės informacijos rinkimas, darbo ataskaitų rengimas ir jų apdorojimas
 • vadovai gali analizuoti ir kontroliuoti agentų veiklą ir jų darbo efektyvumą, kaupti veiklos ataskaitas

Architektūra

Sistemą “m-partner” sudaro kliento ir tarnybinės stoties programos, kurios įdiegiamos atitinkamai agentų delniniuose kompiuteriuose ir įmonės centriniame kompiuteryje.“m-partner” tarnybinė stotis užtikrina duomenų apsikeitimą tarp “m-partner” kliento programų ir įmonės finansinės apskaitos sistemos. Pastarosios komponentai integruojami į “m-partner” sistemą.“m-partner” tarnybinėje stotyje įdiegiamos ir vadovo programos, jos veikia interneto technologijų principais. Duomenų apsikeitimui tarp “m-partner” kliento ir tarnybinės stoties programų naudojamas bevielio duomenų perdavimo sistema.

Veiklos modelis

Įdiegus sistemą “m-partner” klientus lankantis ir vadovo skirtas užduotis vykdantis įmonės agentas darbui naudoja delninį kompiuterį, kuris jam leidžia:

 • iš “m-partner” tarnybinės stoties gauti naujausios informacijos apie savo maršrutus, klientus, prekes, užsakymus, mokėjimus, skolas ir užduotis
 • sekti dienos maršrutą ir užduotis
 • formuoti užsakymus
 • pildyti anketas ir rinkti kitą su užduotimis susijusią informaciją
 • siųsti duomenis į “m-partner” tarnybinę stotį

“m-partner” tarnybinėje stotyje įdiegtos vadovo programos leidžia:

 • agentams formuoti dienos maršrutus ir rengti kitas užduotis
 • kontroliuoti ir koordinuoti agentų darbą
 • atlikti marketingo valdymo funkcijas

Sistema “m-partner” informacijos apie klientus, prekes, užsakymus ir mokėjimus gauna iš įmonės apskaitos sistemos. Agentų delniniuose kompiuteriuose informacija atnaujinama ir jais suformuoti užsakymai perduodami duomenų sinchronizavimo seansų metu. Tai atlieka patys agentai.Duomenų perdavimui naudojama bevielė GPRS duomenų perdavimo technologija. Agentų išsiųsti užsakymai automatiškai įrašomi į apskaitos sistemą.Agentų vadovai, administratoriai ir analitikai gali prisijungti prie “m-partner” tarnybinės stoties ir administruoti bei analizuoti čia saugomus duomenis.

Šis sprendimas skirtas kompanijai, kuri yra

Mikro, Maža, Vidutinė, Didelė

Diegėjas

UAB Blue Bridge
J. Jasinskio 16A, LT-01112 Vilnius
Tel.: +370 5 252 6060
El.paštas: info@bluebridge.lt
http://www.bluebridge.lt

Atstovas

UAB Blue Bridge
J. Jasinskio 16A, LT-01112 Vilnius
Tel.: +370 5 252 6060
El.paštas: info@bluebridge.lt
http://www.bluebridge.lt
Į viršų