Labbis VSAFAS

Labbis

Aprašymas

Sistema Labbis VSAFASskirta viešojo sektoriaus įstaigų veiklos apskaitai. Tai sistema, pilnai atitinkanti Finansų ministerijos patvirtintus VSAFAS keliamus reikalavimus: ūkinių operacijų registravimas dvejybiniu įrašu pagal VSAFAS ir operacijų, reikalingų biudžeto vykdymo apskaitai, registravimas pinigų principu; Finansinių ataskaitų, pagal VSAFAS, ir Biudžeto vykdymo ataskaitų sudarymas.

Standartinėje sistemos versijoje Labbis VSAFAS, kuri yra teikiama viešojo sektoriaus įmonėms, yra įdiegtas FM patvirtintas pavyzdinis sąskaitų planas ir su juo susiję registrai, sukurtos finansinės atskaitomybės ir biudžeto vykdymo ataskaitos.

Labbis VSAFAS sistema sudaryta iš šių tarpusavyje integruotų uždavinių:

  • Finansų valdymo ir apskaitos informacinės sistemos uždavinio (Didžioji knyga, ES struktūrinių fondų mokėjimo paraiškos, Pirkimų valdymas, Mokėtinos/Gautinos sumos, Pardavimai, Operacijos su pinigais,  Ilgalaikis turtas, Nekilnojamojo turto valdymas, Atsargos/TT, Sutarčių valdymas, Veiklos strateginis valdymas, Ilgalaikio turto inventorizacija, Finansavimo valdymas);
  • Personalo valdymo uždavinys (Personalo valdymas, Darbuotojų savitarna, Darbo užmokesčio ir darbo laiko apskaita);
  • Dokumentų ir užduočių valdymo uždavinys;
  • Ilgalaikių ir trumpalaikių planų sudarymo ir kontrolės uždavinys (Biudžetai);
  • Veiklos valdymo uždavinys (Veiklos atskaitomybės ir analitikos, veiklos rodiklių valdymas);

Visi Labbis VSAFAS uždaviniai yra integruoti tarpusavyje, t.y. visi uždaviniai operacijų įvedimui naudoja tą pačią normatyvinę informaciją/duomenis ir visos pirminės operacijos yra apjungiamos bendroje duomenų saugykloje.

Sistema Labbis VSAFAS neriboja viešosios įstaigos organizacinės plėtros.

Sistema integruota su kitomis sistemomis: VBAMS, SFMIS, E-bankais, VMI, VSDF ir kt.

Šis sprendimas skirtas kompanijai, kuri yra

Maža, Vidutinė, Didelė

Gamintojas

UAB "Labbis"
Žalgirio g. 92, Vilnius
Tel. +370 5210 77 22
El.paštas:info@labbis.lt. http://www.labbis.lt

Diegėjas

UAB "Labbis"
Žalgirio g. 92, Vilnius
Tel. +370 5210 77 22
El.paštas:info@labbis.lt. http://www.labbis.lt
Į viršų