Logas project

Logas

Aprašymas

Logas project – projektų ir su jais susijusių dokumentų bei procesų valdymas. Dokumentų ir jais paremtų užduočių valdymas.

Leidžia efektyviai kaupti, standartizuoti ir analizuoti informaciją susijusią su valdomu projektu.

Galėsite stebėti besikeičiantį projekto statusą, atliktus etapus, stebėti ir spręsti iškilusias problemas.

Galėsite stebėti kiekvieno darbuotojo indėlį į projekto sėkmę, analizuoti laiką praleistą prie projekto praleistą, kontroliuoti terminų laikymasi, siųsti priminimus atsakingiems asmenims ir t.t.

Sistema leidžia oragnizuoti įmonės veiklą kaupti visus organizacijos sukuriamus bei gaunamus dokumentus.

Sistemoje yra realizuotas elektroninis parašas. Elektroninio parašo formavimo ir tikrinimo funkcijos yra pilnai integruotos į Logas project sistemą.

Sistemą sudaro trys posistemės:

  • dokumentų valdymas;
  • užduočių valdymas;
  • procesų valdymas.

Privalumai


- Išspręsta informacijos pasiekiamumo problema įmonės viduje;
- Visada žinosite kokia valdomo projekto būsena;
- Visada matysite kas už kokią projekto dalį atsakingas ir ar nevėluoja atlikti užduoties;
- Efektyvesnis darbo laiko planavimas;
- Supaprastintas dokumentų rengimas, derinimas ir paieška.
- Informacijos saugumas. Vartotojams gali būti apribotos priėjimo prie tam tikros informacijos teisės; be to, sistemoje kaupiama pakeitimų informacija apie visus veiksmus su dokumentais, vartotojus, laiko įrašus, todėl užtikrinamas informacijos atsekamumas. 
- Darbo užduočių vykdymo kontrolė. Vidiniais ar gautais dokumentais remiantis galima suformuoti užduotį, paskirti vykdytoją, stebėti, kaip vykdoma užduotis.
- Dokumentų registracija, klasifikuotas saugojimas ir apskaita.
- Užtikrinamas naudojamos informacijos konfidencialumas, saugumo priemonės.

Šis sprendimas skirtas kompanijai, kuri yra

Maža, Vidutinė, Didelė

Gamintojas

UAB "Logas"
Savanorių pr. 192, Kaunas
Tel.: +370 37 320 630
El.paštas: info@logas.lt

Diegėjas

UAB "Logas"
Savanorių pr. 192, Kaunas
Tel.: +370 37 320 630
El.paštas: info@logas.lt
Į viršų