Hours

NRD

Aprašymas

Kažkas kalbėdamas apie laiką yra pasakęs, kad tik žmogus gali nubrėžti ribas tam, kas neturi nei pradžios nei pabaigos, tam kas pradingsta abstrakcijoje bandant nusakyti paprastais žodžiais ilgai, trumpai ar akimirka. Kad ir kiek filosofinių minčių sukelia laiko išmatavimas, kad ir kokio peno beduodąs mintims, laikas – vienas iš pagrindinių valdymo tikslų, jo įvertinimas sąlygoja veiklos sėkmę.Daug būdų ir metodų galima rasti laiko sąnaudų paskaičiavimui, prie kurių reiktų priskaičiuoti ir būdus paskaičiavimo tikslumui nustatyti bei kitų veiksnių įvertinimą. Vienas iš būdų numatyti darbo laiko poreikius – tai remtis patirtimi, buvusios veiklos rodikliais, kurių kaupimas, analizavimas ir išsaugojimas išsprendžiamas paprasta priemone besislepiančia po žodžiu HOURS!

HOURS! – tai priemonė skirta:

  • Registruoti darbo valandas tiek centrinėje duomenų bazėje naudojant interneto ryšį, tiek savo komputeriuose, vėliau persiunčiant duomenis į centrinę duomenų bazę;
  • Aprašyti užregistruotas darbo valandas, darant įrašą prie tam tikros konkrečios veiklos, kam registruojamas laikas buvo sunaudotas;
  • Administruoti HOURS! naudotojus, sukuriant naujus naudotojus ir priskiriant jiems projektus bei veiklas;
  • Administruoti projektus, priskiriant jiems ne tik veiklas, bet ir fazes pagal pasirinkto projekto valdymo proceso etapus;
  • Siųsti pranešimus visiems sistemoje registruotiems darbuotojams, kad valandos nebuvo supildytos, tiesiai iš HOURS! sistemos, priklausomai nuo dienų už kurias neužpildytos valandos skaičiaus;
  • Kurti mėnesines ataskaita, pagal darbuotojus, projektus ar veiklas;
  • Eksportuoti ataskaitas į *.xls formatą, tolesniam jų apdorojimui ir sukauptų duomenų analizei.

Šis sprendimas skirtas kompanijai, kuri yra

Mikro, Maža, Vidutinė, Didelė

Gamintojas

UAB „NRD“
Gynėjų g. 14, LT-01109
Tel.: +370 5 2310731
El. paštas: info@nrd.lt
http://www.nrd.lt

Diegėjas

UAB „NRD“
Gynėjų g. 14, LT-01109
Tel.: +370 5 2310731
El. paštas: info@nrd.lt
http://www.nrd.lt
Į viršų