Data Boy

Equinox Europe

Aprašymas

Ši sistema skirta smulkiems gamintojams arba transporto-ekspedicinėms kompanijoms. Jos paskirtis yra surinkti informaciją apie išsiunčiamą krovinį ir elektronine forma išsiųsti ją krovinio gavėjui (partneriui). Ypač efektyvus Data Boy panaudojimas yra tuomet, kai krovinio gavėjas naudoja EC2 sistemą. Data Boy suteikia galimybę persiųsti surinktą informaciją per specializuotą EDI sistemą, modemu arba išoriniu kaupikliu (diskeliu), o taip pat atspausdinti pageidaujamas ataskaitas.Sistema yra pritaikyta CFS (Carton Freight Station) ir CY (Container Yard) prekių siuntimams. CFS būdu siunčiamos prekių dėžės, o krovinio gavėjas gauna siunčiamų prekių sąrašą. CY atveju prekių dėžės supakuojamos į konteinerius, o partneris gauna visą informaciją apie konteinerio ir atskirų dėžių turinį, tai leidžia jam persiųsti krovinį neišpakuojant konteinerio. Alternatyvi surinktos informacijos išsiuntimo forma yra surinktų duomenų suvestinės, skirtos centriniam kompanijos kompiuteriui (Host). Visais atvejais krovinio gavėjui gali būti pateiktas ir reikiamo formato EDI ASN dokumentas. Data Boy yra vartotojui patogi sistema, leidžianti surinkti ir apdoroti gamintojo prekių išsiuntimo informaciją.

Data Boy sistemoje duomenys renkami panaudojant brūkšninių kodų skanavimą duomenų surinkimo terminalu (batch terminal) arba rankiniu skaneriu (hand barcode scanner).

Data Boy sistema leidžia greitai ir patikimai kontroliuoti krovinių išsiuntimą, minimizuoja fizinio krovinio ir lydinčios dokumentacijos neatitikimus, sumažina darbo ir laiko sąnaudas krovinio dokumentacijos paruošimui.

Data Boy savybės
Ataskaitų paruošimas
  • Lengvai kuriamos ir konfigūruojamos dvimačių lentelių formos ataskaitos sudaromos tiek iš surinktų duomenų, tiek iš informacijos, gautos iš klientų.
  • Ataskaitos gali būti spausdinamos printeriais, kurie turi tvarkykles (drivers), skirtas Windows NT operacinei sistemai.
  • Yra galimybė panaudoti išorines ataskaitų kūrimo priemones.
Lankstus duomenų rinkimo mechanizmas
  • Duomenys apie krovinį gali būti renkami, skanuojant brūkšninius kodus duomenų surinkimo terminalais (batch terminals) arba rankiniais skaneriais, prijungtais prie kompiuterio klaviatūros. Tekstinė informacija įvedama terminalo arba kompiuterio klaviatūra.
  • Kiekvieno partnerio duomenims sudaromas vienas ar daugiau skanavimo aprašų, kurie nustato, kokius duomenų laukus turi užpildyti operatorius, tų laukų ilgį, brūkšninio kodo tipą ir kitus atributus. Skanavimo apraše taip pat nurodoma, kokiems duomenų bazės laukams priskiriamos įvestos duomenų laukų reikšmės ar jų fragmentai.
  • Skanavimo aprašai gali būti perduodami iš vienos Data Boy sistemos į kitą arba iš EC2 sistemos į Data Boy sistemą. Tai garantuotų, kad tiek krovinio siuntėjas, tiek krovinio gavėjas vienodai traktuoja duomenis.
  • Suteikiama galimybė peržiūrėti surinktą informaciją ir pataisyti arba ištrinti klaidingus duomenis.
Duomenų mainai su kitomis sistemomis
  • Tam tikro formato tekstinę informaciją modemu arba išoriniais kaupikliais (diskeliais) galima perduoti surinktus duomenis į kompanijos centrinį kompiuterį (arba partnerio sistemą) arba į EC2 sistemą, kurią naudoja krovinio gavėjas.
  • Abiem atvejais galima sugeneruoti EDI ASN dokumentą ir EDI priemonėmis jį persiųsti norimam adresatui. 

Šis sprendimas skirtas kompanijai, kuri yra

Mikro, Maža

Atstovas

UAB "Equinox Europe"
Žeimenos g. 9, LT-50116, Kaunas
Tel.: +370 37386812
El. paštas" info@equinoxlt.com
http://www.equinoxlt.com
Į viršų